Начало / Общество / Община Плевен търси логопед и педиатър за реализиране на проект

Община Плевен търси логопед и педиатър за реализиране на проект

Община Плевен публикува покана за заявяване на интерес за позициите логопед и лектор-педиатър. Местата са обявени във връзка сизпълнение на проектните дейности по проект „Подпомагане подготовката за училище на деца в уязвимо положение във възрастовата група от 3 до 6 години, чрез подобряване достъпа до качествени предучилищни образователни и социални дейности за бедните деца и децата в неравностойно положение на територията на община Плевен”. Той е финансиран по Програма „Деца и младежи в риск”, чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. В него е предвидено наемането на един логопед, който ще осъществява задълженията си на територията на детски заведения: ЦДГ 12 „Ралица” – гр. Плевен, ОДЗ 4 „Първи юни”– гр. Плевен, ОДЗ 6 „Незабравка”– гр. Плевен, ЦДГ „Вит” – с. Дисевица и ОДЗ „Девети май” – гр. Славяново.Срокът на договора ще е до 30.04.2016 г.

За позицията на лектор-педиатъра е предвидено провеждането на 20 събития „Училище за деца и родители – дни на отворените врати”. Форматите ще бъдат провеждани на територията на същите детски заведения. За всяко събитие ще бъде изведена тема от психологическо, здравно, социално и/или образователно естество. Лекторът-педиатър ще има ангажимент по време на 20-те събития в 5-те детски градини да изнесе лекция на здравна тема (най-честите вирусни заболявания при децата и превенция, здравословно хранене и др.), да организира беседа с присъстващите и да укаже консултантска помощ на всеки посетил събитието. Срокът за изпълнение на договора отново е до 30.04.2016 г.

Допълнителна информация може да бъде намерена сайта на Община Плевен.

Прочетете също:

Дрогирана шофьорка засякоха в Славяново

На 28 септември 2020 година около 18.30 часа в град Славяново на улица „Георги Димитров“ ...