Акценти
Начало / Общество / Община Луковит започна разработване на проект за подкрепа на регионалния туризъм

Община Луковит започна разработване на проект за подкрепа на регионалния туризъм

Община Луковит започна разработването на проект “По поречието на река Златна Панега – забележителности, традиции илегенди”, с който местната управа – заедно с общините Ябланица и Червен бряг, кандидатства за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Тя е по приоритетната ос “Устойчиво развитие на туризма” на оперативна програма “Регионално развитие 2007 – 2013 г.”.

Целта на проекта е да бъде подпомогнато подобряването на бизнес средата за туризъм и да се предложат инвестиционни решения, които насърчават туризма и развитието на бизнеса чрез изграждане на: туристически атракции, основани на културно-историческото и природно наследство на региона и свързана с тях туристическа инфраструктура; насърчаване на предлагането извън сезона, намаляване на сезонността и увеличаване на заетостта на легловата база; популяризиране и модернизиране на туристическите обекти; разширяване и подобряване маркетинга на туристическите дестинации; както и укрепване на партньорството между различните участници. Поради разнородния характер на туристическата индустрия това може да бъде постигнато чрез съвместни действия, базирани на партньорство. Общината е в процедура на установяване на партньорство с общините Ябланица и Червен бряг, уточниха от общинската администрация.  Чрез проекта ще се подготвят и разпространят информационни и рекламни материали, ще се организира участие в туристически борси, изложения и панаири, като ще се търси участие и ангажиране на местния бизнес.

Проектното предложение ще включва и Концепция за развитие на регионален туристически продукт, а разработените в резултат на проектните дейности туристически пакети и самата комуникационна кампания за подобряване на осведомеността за природното, културно и историческо наследство, ще продължат до една година след изпълнение на договора за финансиране. Очакваните резултати с реализацията на проекта са нарастване броя на туристите в региона, удовлетвореността и информираността им, както и на информираността на туроператорите.

Прочетете също:

Спират Водната каскада  в Плевен заради продължителното засушаване

Водната каскада, водните огледала, големият фонтан и пеещият фонтан в градската градина ще спрат работа ...