Акценти
Начало / Общество / Община Левски ще възстановява речното корито на Осъм по екопроект

Община Левски ще възстановява речното корито на Осъм по екопроект

Преодоляване на негативните последствия от корекциите на коритото на река Осъм е основната цел на проекта „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в защитена зона Обнова-Карамандол”, по който започва работа Община Левски.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”,  Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейския съюз.

Предвиденото финансиране е в размер на близо 690 хил. лв, като 85% от средствата са предоставени от Европейския фонд за регионално развитие, а останалите 15% са чрез национално публично финансиране.

Целта е да се възстанови коритото на река Осъм и прилежащите територии, разположени предимно по средното и долното течение на реката, които са с голяма природозащитна стойност и богато биоразнообразие. В миналото те са понесли тежки негативни въздействия в резултат на корекциите на басейна на река Осъм.

В миналото реката е имала извито корито с множество меандри. През втората половина на ХХ век обаче, коритото е силно коригирано и скъсено, меандрите са изолирани, а заливаемите ливади пресушени. Всичко това е довело до намаляване на естествените крайречни гори, загуба на биологично разнообразие, а също така и ерозия на речнто дъно и бреговете. Едновременно с корекцията на реката са изкоренени и изсечени множество крайречни гори, като освободените площи се превръщат в обработваеми земи. Намаляването на естествената водозадържаща способност на речното корито и интензивното ползване на прилежащите земи, създава риск от наводнения в ситуация на високи води, което ясно беше демонстрирано през 2005-2006г.

В рамките на проекта ще бъде възстановена заливната гора Карамандол, която доскоро е била най-запазената гора с летен дъб в района. В миналото през нея е минавала река Ломя, в чиито стари корита се срещат много редки защитени блатни видове. Ще бъде възстановена също заливната гора Кесикору и стария речен меандър Кривицата, където е една от последните оцелели крайречни гори от летен дъб край река Осъм.

Прочетете също:

Общински съвет – Плевен прие забрана за ползване на барбекю и приготвяне на зимнина на открито

С промени в Наредба №1 за обществения ред и опазване на общинските и други имоти ...