Начало / Икономика / Община Левски влиза в новата бюджетна година без задължения

Община Левски влиза в новата бюджетна година без задължения

Без задължения и с преходен остатък влиза Община Левски в новата бюджетна година. Това сочат данните от отчета за изпълнение на миналогодишния бюджет на заседание на Общинския съвет, на което беше приет и бюджет 2013, съобщават от пресцентъра на местната администрация.

Общата рамка на бюджета за тази година е в размер на 8 862 511 лв. Това са средствата, с които ще разполага общината през настоящата година за осъществяването както на нормалното функциониране на училища, детски градини, домашен социален патронаж, здравеопазване, спорт и култура, така и за постигането на инвестиционните си намерения.

Основен приоритет в бюджет 2013 год. е социалния момент, посочват от администрацията. Общинското ръководство, давайки си сметка за голямата безработица в Община Левски, още през 2012 год. определи като най-неотложна задача осигуряването на заетост на трайно безработните чрез умелото и активно използване на европейските програми. И през 2013 год. Община Левски ще продължи да бъде един от най-големите работодатели в областта, като осигурява работа на 650 граждани от региона. Това е свързано с поемането на ангажимент от страна на общинския бюджет, свързан с кредитирането на европейските програми, с около 300 000 лв. през цялата 2013 год.

Въпреки социалната ангажираност на бюджета, общината ще осъществи и инвестиционна програма в размер на 799 495 лв., свързана с подобряване на инфраструктурата както в града, така и по селата. В град Левски със собствени средства ще бъде направена ул.”Елин Пелин”, която е връзката между ул.”Райко Даскалов” и изхода за село Козар Белене. Стойността на проекта е 220 000 лв.

В селата на общината ще бъдат направени редица подобрения по уличната мрежа с общ размер на средствата от около 150 000 лв. Отделно от това, със 63 900 лв. целеви средства ще бъде подобрена и общинската пътна мрежа. Ще бъдат отделени и 50 000 лв. за подобрения в активите на общината.

За да бъдат постигнати тези намерения и резултати е необходимо максимално изпълнение на приходната част на бюджета и разумно и правилно управление на разходната му част, което е ключът към успешното завършване на бюджетната 2013 год., обобщава главният финансист на Община Левски Марин Маринов.

Прочетете също:

Общинският съвет на Плевен даде съгласие за нов  договор за кредит с ФЛАГ  

Единодушно с 40 гласа „за“ Общинският съвет на Плевен даде съгласие Община Плевен да сключи ...