Начало / Икономика / Община Кнежа очаква над 9 милиона, а Гулянци – над 12 милиона за изпълнение на проекти

Община Кнежа очаква над 9 милиона, а Гулянци – над 12 милиона за изпълнение на проекти

Повече от 9 милиона лева се очаква да постъпят в Община Кнежа, след като в рамките само на три дни кметът Симеон Шарабански подписа с Държавен фонд “Земеделие” три договора за отпускане на финансова помощ за проекти по Програмата за развитие на селските райони. Инвестициите са одобрени по проекти на местната администрация по мерките “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” и “Обновяване и развитие на населените места”.

5 789 600 лв. ще бъдат вложени в реконструкцията на водопроводната мрежа и възстановяване на уличната настилка в селата Еница и Лазарово и в рехабилитацията на общинския път Кнежа – Искър през село Бреница. За преустройство на училище “Кнежица” – Старата гимназия в Кнежа, в Дневен център за възрастни хора е одобрено финансиране от 2 259 026 лв. Други 1 298 632 лв. ще бъдат отпуснати за реконструкция на площадни пространства и тротоари в селата Бреница и Еница.

Предстои подготовката и депозирането на документи, свързани с искане за авансови плащания по проектите и провеждането на тръжните процедури за избор на изпълнители на строителните работи

Кметът на Община Гулянци Лъчезар Яков пък подписа два договора за изпълнение на проекти по мярка “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони. С европейски средства ще бъдат изградени спортни комплекси в град Гулянци и село Брест и спортни площадки в селата Гиген, Милковица, Долни Вит и Сомовит. Ще бъде изградена 24-километрова отсечка от общински път Гиген – Дъбован – Гулянци и ремонтирана 1,254 км отсечка от пътя Гиген – Искър – Славовица /от Искър до границата с Община Долна Митрополия/.

Двата проекта са на стойност по над 6 000 000 лв.

Прочетете също:

Съветниците приеха отчета за изпълнение на бюджета на Община Плевен за 2020 г.

Общински съвет – Плевен прие днес отчета за изпълнение на бюджета на Община Плевен за ...