Начало / Общество / Община Гулянци получи средства от държавния бюджет за предотвратяване последици от бедствия

Община Гулянци получи средства от държавния бюджет за предотвратяване последици от бедствия

Община Гулянци получи 563 447 лв. от държавния бюджет за ремонт на част от ул. „Гоце Делчев“ в с. Шияково и прилежащите към нея подпорни стени. Средствата са отпуснати по мотивирано искане до Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС.

Улицата е част от второстепенната улична мрежа и осигурява достъп до над десет имота в селото, който в момента е затруднен и опасен. Освен това свличането на земни маси и оттичащите се дъждовни води застрашават жилищните и стопански постройки, които се намират в подножието на откоса. Лошото състояние на отсечката е в резултат на липсата на отводнителна система, която да улавя и отвежда повърхностните води и настъпилите с времето ерозионни процеси.

Проектната разработка на Община Гулянци предвижда възстановяване на всички елементи на пътната конструкция, укрепване, изграждане на отводнителна система и подпорна стена с дължина 10 м. и височина 5,80 м., подмяна на водопроводната мрежа, асфалтиране на 240 м улично платно, поставяне на бордюри, тротоар и парапет за осигуряване безопасното придвижване на хора и МПС. Предстои в най-кратки срокове да стартират процедурите за избор на изпълнител.

Община Гулянци е подала още две искания за финансиране пред Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС – за укрепване на три активни свлачища в с. Сомовит и едно в с. Долни Вит.

Прочетете също:

Определиха състава на подвижните избирателни секции в община Плевен

Подвижните избирателни секции в община Плевен ще са три – по  една за Плевен и ...