Начало / Здравеопазване / Община Белене обяви конкурс за управител на болницата

Община Белене обяви конкурс за управител на болницата

Община Белене обяви конкурс за управител на „МБАЛ-Белене”ЕООД. Срокът на договора, който ще бъде сключен с победителя в конкурса, ще бъде за 3 години. Изискванията към кандидатите са да притежават образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина и с квалификация по здравен мениджмънт или лице с образователно-квалификационна степен „магистър“ по икономика и управление с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията. Кандидатите трябва да имат и най-малко пет години трудов стаж като лекар или икономист.

Документите се поддават в запечатан плик всеки работен ден в Община Белене от 08.00 ч. до 17.00 ч. до 26.08.2016 г. Конкурсът ще се проведе на 8 септември от 09.00 ч. в зала №26 на общинската администрация в Белене. Повече подробности може да намерите тук.

Прочетете също:

Общински съвет – Плевен гласува 5 000 лв. за лечението на проф.Недкова

Еднократна финансова помощ в размер на 5 000 лв. от бюджета на Община Плевен ще ...