Акценти
Начало / Икономика / Община Белене напредва по проекта за предотвратяване на наводнения

Община Белене напредва по проекта за предотвратяване на наводнения

Ръководството на Община Белене отчете напредъка на дейностите по проекта за мерки за предотвратяване на наводненията в града. Договорът беше подписан на 1 юни 2011 год., той е по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013”.

Към настоящия момент Община Белене е провела по график почти всички планирани процедури по Закона за обществените поръчки, в това число за подбор на консултанти, изпълнител на строителните дейности, за строителен и авторски надзор. Предстои обявяване на обществена поръчка за одит на проекта.

Дейностите, които са планирани по проекта, включват отнемане на неравности и поставяне на укрепващи габиони на водния откос на десния бряг на река Дунав и тампониране на неизползван канализационен колектор за отвеждане на дъждовни води на града. Предвижда се два ниски подхода към реката да бъдат надградени, да се разшири съществуващата дига/бряг средно с 1,0 метър и да се повдигне нивото на дигата до кота 26,50 метра.  Така ще се избегне опасността от заливане на крайречните квартали в североизточната част на град Белене при високи води на Дунав.

Общата стойност на проекта е 696 679,74 лв., Община Белене ще осигури собствени средства за съфинансиране в размер на 37 209 лв. Откриването на строителната площадка беше на 23 ноември 2012 год., а дейностите трябва да приключат в края на месец май тази година.

Прочетете също:

Ремонт на ЕСО налага прекъсване на електрозахранването в община Долни Дъбник

Държавният Електроенергиен системен оператор /ЕСО/ уведоми електроразпределителното дружество в Западна България – ЕРМ Запад за ...