Начало / Общество / Обществен съвет ще работи безвъзмездно за доброто на хората в Община Гулянци

Обществен съвет ще работи безвъзмездно за доброто на хората в Община Гулянци

Обществен съвет към Община Гулянци ще започне работа през този месец. Учредителното събрание ще се проведе на 21 август, това е решено на неформална среща между кмета на общината Лъчезар Яков и хората, които занапред ще работят като свързващо звено между гражданите, местната власт и институциите, уточняват от пресцентъра на администрацията.

Създаването на Обществения съвет е по инициатива на общинското ръководство и администрация и председателя на Общинската пенсионерска организация Велко Велков. В състава му влизат 16 души с уточнението, че съветът е отворена организация и в последствие броят на членовете може да се увеличава. Избрани са хора от всички населени места на общината, с различни професии и сфери на дейност, но обединени от стремежа да работят в полза на обществото. На срещата Лъчезар Яков обясни, че създаването на обществени съвети в национален мащаб е по идея на омбудсмана на България и е доказана положителна практика. Идеята е ръководството да стигна до всеки един човек от общината и чрез членовете на съвета мнението му да се чуе.

В проекта за устройствен правилник на Обществения съвет е записано, че той изразява волята на структурите на гражданското общество в областите териториално развитие и благоустрояване, околна среда и екология, икономическо развитие, образование и младежки дейности, култура, гражданско общество и правов ред, обществен ред и сигурност, здравеопазване и социални дейности. Съветът не е юридическо лице и ще работи в обществена полза, като основните му цели ще бъдат: да осигури участието на широк кръг представители на гражданското общество в обществения и икономически живот; да служи като постоянна форма на диалог между местните общински власти и структурите на гражданското общество; да отговори на законния стремеж на обществените и икономическите групи, на структурите на гражданското общество да изразяват мнения, становища и предложения по отношение на актове на местната власт, които засягат техните интереси. Освен това съветът ще помага за ефективното сътрудничество между администрацията, гражданите и гражданските организации, изразяващо се в обмен на информация, партньорство по програми и проекти, координация на свързаните с развитието на Община Гулянци дейности.

Съветът ще осъществява дейността си на основата на принципите на откритост, независимост, доброволност, сътрудничество и взаимодействие с местните държавни и общински органи, равнопоставеност и публичност. Членовете на съвета няма да получават възнаграждение за труда си.

Прочетете също:

Временни ограничения на движението в центъра на Плевен заради предстоящия в неделя балотаж

Във връзка с нормалното провеждане на балотажа за избор на президент и вицепрезидент  на  Република ...