Начало / Общество / Обучават как да разпознаваме птиците в природата

Обучават как да разпознаваме птиците в природата

Българското дружество за защита на птиците организира обучение за разпознаване на птиците в природата. Целта е да се изградят умения за визуално и акустично разпознаване на някои от най-често срещаните видове птици в реални условия сред природата. Идеята на дружеството е и да включи повече участници в програмата за оценяване състоянието на широкоразпространените видове птици и средата, в която те живеят. По три местни обучения ще има в София, Пловдив, Хасково, Бургас, Варна и Свищов през април като акцентът ще бъде върху гнездящите видове от съответния район. Общо три пък ще са националните обучения.

Обучението в Маджарово в края на април ще цели запознаването на участниците с грабливи птици, коприварчета, певци, сврачки и много други видове, характерни за средиземноморските местообитания. В района на Троян през месец юни програмата на обучението ще се фокусира върху високопланински видове, срещащи се по пасища и ливади, и стари букови и иглолистни гори. За финал, обучението през септември в Бургас ще разгледа водолюбивите и мигриращите видове птици. В края на лятото по Черноморското крайбрежие протича масова миграция, по време на която край Бургас се наблюдава голямо разнообразие от грабливи, водолюбиви и пойни видове.

Всяко от местните и националните обучения ще е с продължителност 3-4 дни, уточняват организаторите. Необходимо е участниците да натрупат поне 12 дни полево обучение, т.е. да участват във всички местни обучения и поне едно от националните обучения. Нужно е също така да се запишат поне петима желаещи от едно населено място като максимумът е 15 човека в група. При надвишаване на този брой участници от дружеството ще запишат участници и за следващата година. В полевото обучение може да се включат всички настоящи и бъдещи участници в мониторинга на обикновените видове птици, всеки любител на природата, който желае да се научи да разпознава птици – включително фотографи, учители, служители на национални и природни паркове, студенти.

За повече подробности и процедурите за включване в обученията може да прочетете на  http://bspb.org/monitoring/bg/news-view/11.html.

Успешно издържалите финалния тест ще получат сертификат от Норвежкия университет HiNT, сертифициращ уменията им да разпознават птици.

Прочетете също:

В Плевен палят празничните светлини на 1 декември

С приказния детски спектакъл „Елхичке, засияй над земята, огрей със звездата” ще бъдат запалени празничните ...