Начало / Общество / Обсъдиха мерки за подобряване на обществения ред и сигурност в община Плевен

Обсъдиха мерки за подобряване на обществения ред и сигурност в община Плевен

Вандалските прояви по детските площадки, липсата на места за паркиране и проблем с шума в късните часове на деня са сред основните проблеми, касаещи обществения ред в Плевен. За да бъдат решени тези и други подобни проблеми обаче е нужно да бъде актуализирана и нормативната база на Община Плевен в сектор „Обществен ред и сигурност“.
Около тази позиция се обединиха членовете на Общинската комисия за обществен ред и сигурност на първото си за тази година заседание. Комисията се председателства от Мартин Митев – председател на ОбС – Плевен и включва представители на Община Плевен, ОбС – Плевен, полиция, прокуратура, пожарна, РИО – Плевен и охранителни фирми.
Зам.-кметът по обществен ред и сигурност Тодор Еленков представи накратко Стратегията за обществен ред и сигурност на Община Плевен, приета за периода 2012 – 2020 г. На базата на тази Стратегия всяка година се сключва Споразумение между Община Плевен и полицейските управления, действащи на територията й, изготвя се и двугодишен план за работа.
При обсъждането на тази точка бе посочено, че Стратегията за обществен ред и сигурност на Община Плевен и Споразумението трябва да бъдат актуализирани с оглед новите обстоятелства, които се налага да бъдат взети под внимание като емигрантската вълна, нарастването на агресията по пътищата, новите нива на наглост при битовата престъпност и борбата с наркоманията. Посочено бе и какво предвижда конкретно Община Плевен за подобряване на обществения ред и сигурност в краткосрочен план:
В областта на видеонаблюдението плановете са във втората фаза на проекта „Интегриран градски транспорт на Плевен“ такова да бъде изградено на ключови места от пътната мрежа и на кръстовища в Плевен. Предвижда се и закупуването на два високопроходими автомобила за патрулиране, както и въвеждане на нощни общински патрули. Патрулите ще обикалят съвместно с представител на полицията и се очаква да започнат да действат от началото на месец май 2016 год.

комисия ред и сигурност
Комисията обсъди и възможностите за координиране на действията между различните институции при получаванито на сигнали за нарушаване на обществения ред. На първо място бе посочена нуждата от осъвременяване на нормативната база в сектор „Обществен ред и сигурност“. Практиката към момента в тази област показва, че част от действащите нормативни текстове не работят, заяви Мартин Митев. Той посочи, че вандалщината по детските площадки, в дворовете на училищата и в детските градини е другата гореща тема, по която трябва да се търси решение. Друг сериозен проблем, който е редовна тема и в откритите приемни, е този с вдигането на шум и нарушаване спокойствието на гражданите в късните часове на деня. Отбелязано бе, че сигналите за шумни компании много често са от райони с общински жилища. В тази връзка бе посочено, че Наредба 18 на ОбС-Плевен регламентира реда за управление, ползване и разпореждане с общински жилищни имоти и на нейно основание може да се търси и решение на този род проблеми.
Като проблем за Плевен Комисията очерта и липсата на достатъчно места за паркиране, основно в централна градска част. При обсъждането на тази тема бе посочено, че е наложително Община Плевен да разполага с репатриращи автомобили.
В резултат на дебатите Комисията взе решение за следващото си заседание, което ще бъде в началото на месец май, да бъдат представени всички предложения за актуализиране на общинската нормативна база в сектора „Обществен ред и сигурност“.

Прочетете също:

Отдават под наем части от общински имоти в детски и учебни заведения в Плевен

Да се проведе публично оповестен конкурс и търг за отдаване под наем на части от ...