Начало / Икономика / Обновяват читалището в Кнежа по Програмата за развитие на селските райони

Обновяват читалището в Кнежа по Програмата за развитие на селските райони

Реконструкция, основен ремонт и саниране на сградата на Народно читалище „Борба 1896” в Кнежа ще бъде извършено с 328 238 лв. Освен това, ще бъде осигурен достъп до сградата и провежданите в нея културни и образователни мероприятия на хора с увреждания. Ремонтът ще се случи по проект, депозиран в Местната инициативна група /МИГ/ „Кнежа”, а средствата са от Програмата за развитие на селските райони на Държавен фонд „Земеделие”, уточняват от пресцентъра на местната администрация.

Това е четвърти одобрен проект на общината по Програмата за развитие на селските райони и първи одобрен от поредицата депозирани проектни предложения на администрацията към МИГ „Кнежа”. Договорът за отпускане на финансова помощ по Мярка „Прилагане на стратегии за местно развитие” беше подписан в Областна Разплащателна агенция Плевен от изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” – Румен Порожанов, от кмета на Община Кнежа Симеон Шарабански и от председателя на Управителния съвет на МИГ „Кнежа” – Милена Горанова.

В сградата на читалището в Кнежа се предвижда преустройство на помещенията, подмяна на дограмата, осигуряване на паркомясто за хора с увреждания, достъпен вход, достъп до читалнята и компютърната зала, както и до второ ниво и сутерен с платформа за хора с увреждания, изграждане на рампа за инвалиди и приспособяване на тоалетни. Предвидено е закупуване на ефектно осветление, озвучителна система и мебели. Всички заложени в проекта дейности трябва да бъдат изпълнени в рамките на 12 месеца, след съгласуване и одобряване на тръжните документации и провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители на дейностите по проекта.

Проектът е в съответствие с Общинския план за развитие на община Кнежа, както и със Стратегията за местно развитие на МИГ „Кнежа” и е насочен изцяло към хората в общината, за които читалището е център и средище на основните културни събития и мероприятия. Там се провеждат различни дейности в полза на местното население, самостоятелно или съвместно с местната власт, местните институции и местния бизнес. В читалищната сграда се намира и единствената за града зала с над 500 места за провеждане на общоградски събития, концерти, кино прожекции и други. В читалището ежегодно се провеждат редица значими събития. Две от емблематичните за Община Кнежа събития са Международният северен фестивал на аматьорските театри „Звезден прах” и Празникът на царевицата.

Прочетете също:

Съветниците приеха отчета за изпълнение на бюджета на Община Плевен за 2020 г.

Общински съвет – Плевен прие днес отчета за изпълнение на бюджета на Община Плевен за ...