Начало / Икономика / Със 137 млн. евро ще обновяват селските райони

Със 137 млн. евро ще обновяват селските райони

До 20 септември във Фонд „Земеделие” – Плевен се приемат проекти по две от най-атрактивните мерки на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) – 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” и 322 „Обновяване и развитие на населените места”, информират от Държавен фонд земеделие. Бюджетът за всички проекти от страната по Мярка 321 е 104,2 млн. евро. Най-много средства са предвидени за инвестиции, свързани със строителството, ремонта и реконструкцията на пътища, канализация, водопроводи и пречиствателни съоръжения. 90 млн. евро ще подкрепят тези предложения. 10 млн евро пък са предвидени за проекти за библиотеки, театри, културни центрове и центрове за социални услуги.

С 4,2 млн. евро ще бъдат финансирани инвестициите, насочени към използването на информационни и комуникационни технологии и създаването на мобилни центрове в някои селски общини.

Одобрените кандидати по Мярка 322 ще получат близо 28,5 млн. евро. Мярката цели да подобри качеството на живота в селските райони, като ще се финансират се предложения за обновяване на паркове, градини, детски площадки, ремонт на сгради с исторически и културно значение и др.

Във Фонд „Земеделие” – Плевен през този месец се приемат документи и по Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности”. Бюджетът е от близо 4, 4 млн. евро. Срокът на кандидатстване е 12-23 септември.

Над 132 млн. евро от тези бюджети са предвидени са предвидени за договаряне над бюджета по мерки 313, 321 и 322, като това стана възможно с Решението на Министерския съвет.

Прочетете също:

Съветниците приеха отчета за изпълнение на бюджета на Община Плевен за 2020 г.

Общински съвет – Плевен прие днес отчета за изпълнение на бюджета на Община Плевен за ...