Начало / Икономика / Област Плевен на 12-то място в страната по произведен БВП

Област Плевен на 12-то място в страната по произведен БВП

Произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) за област Плевен през 2017 година е 1 941 млн. лв. Това нарежда областта на дванадесето място в страната. В сравнение с 2016 г. обемът му в номинално изражение нараства с 6.3%. Това сочат окончателните данни на Териториалното статистическо бюро в Плевен.

Създадената от отраслите на областната икономика брутна добавена стойност  (БДС) през 2017 г. възлиза на 1 683 млн.лв. по текущи цени, което е с 6.9% повече в сравнение с 2016 г. и представлява 1.9% от добавената стойност за страната.

Основният дял от добавената стойност е реализирана от дейностите в сектора на услугите – 1 067 млн. лв. или 63.4% от общата БДС за областта. В сравнение с 2016 г. относителният и` дял се увеличава с 0.3 процентни пункта.

През 2017 г. добавената стойност, реализирана от дейностите в индустриалния сектор,  е в размер на 438 млн. лв. и представлява 26.0% от общата БДС за областта. Спрямо 2016 година нейният относителен дял се намалява с 0.7 процентни пункта.

Относителният дял на аграрния сектор представлява 10.6% от добавената стойност на областта и е в размер на 179 млн. лева. Спрямо 2016 г. той нараства с 0.4 процентни пункта.

Прочетете също:

Специализанти от формированията на ВВС завършиха обучението си в 12-та авиационна база

В 12-та авиационна база – гр. Долна Митрополия завърши обучението на специализантите от курсове за ...