Начало / Образование / Областна конференция по предучилищно образование ще се проведе в Плевен

Областна конференция по предучилищно образование ще се проведе в Плевен

На 10 март в Плевен ще се проведе Областна конференция по предучилищно образование „Детската градина – вълшебният свят на децата”. В три работни модула ще бъде популяризиран добрият педагогически опит и творческите успехи на учителите, осъществяващи предучилищното възпитание и подготовката на децата за училище като непрекъснат процес на приемственост, развитие и растеж на детската личност и на професионалните компетентности на педагогическите специалисти, съобщават от Регионалния инспекторат по образованието в Плевен.
В конференцията са поканени да участват директори и учители от детските градини и училища с подготвителни групи в Плевенска област, които ще се представят с доклад или като слушатели, студенти и преподаватели от Педагогически колеж – Плевен към ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, образователни специалисти и експерт.
По време на конференцията ще се проведат открити практики и наблюдения на педагогически ситуации в детски градини от Плевен. В ЦДГ „Кокиче“, ОДЗ „Зорница“ и ОДЗ „Незабравка“ педагогическите ситуации ще бъдат с акцент върху прилагането на педагогически и игрови технологии и стратегии за предучилищно възпитание и подготовка на децата за училище. В СДГ „Теменуга“ и ОДЗ „Снежанка“ акцентът ще бъде върху интегрираното обучение на децата със специални образователни потребности в детските градини. Ще бъдат представени успешни арт-терапии, техники, стратегии и добри педагогически практики, реализирани съвместно с учителите от детските градини, рехабилитатори и учители от Ресурсен център – Плевен.
В същите детски градини ще се състоят и секционни заседания за презентиране на заявените доклади и дискусия по актуални образователни проблеми.
Заключителното заседание на конференцията ще се проведе от 13 часа в Регионален исторически музей – Плевен, в рамките на което ще бъдат обобщени резултатите от секционните заседания, а участниците с доклади в конференцията ще бъдат отличени с грамоти от Албена Тотева – началник на Регионален инспекторат по образованието – Плевен.
Областната конференция по предучилищно образование се провежда във връзка с дейностите по Годишен план за работата на Регионален инспекторат по образованието – Плевен за учебната 2015/2016 година и в рамките на областните инициативи по Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014–2020 година, Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014-2020) и Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри (2014-2020), и като етап от Националната научно-практическа конференция „Водим бъдещето за ръка“.

Прочетете също:

Отдават под наем части от общински имоти в детски и учебни заведения в Плевен

Да се проведе публично оповестен конкурс и търг за отдаване под наем на части от ...