Начало / Икономика / Областната управа и седем общини с проекти за осигуряване на заетост на 257 безработни през 2013 г.

Областната управа и седем общини с проекти за осигуряване на заетост на 257 безработни през 2013 г.

Проектни предложения за заетост на стойност 583 616 лв. са подготвили седем общини от Плевенска област и Областната управа, с които ще кандидатстват за включване в Националния план за заетост 2013 г. Ако всички представени идейни предложения бъдат одобрени от социалното министерство, 257 безработни ще бъдат наети за шест месеца на работа по регионалните програми за заетост. Това стана ясно на провелото се днес заседание на Комисията по заетост към Областна администрация – Плевен, председателствана от зам.-областния управител Тошко Гетов.

Депозираните за разглеждане от комисията регионални програми за заетост бяха от осем общини. Но проектът на община Гулянци отпадна, тъй като се дублираше с единият от проектите на Областната администрация в Плевен. Тошко Гетов обясни, че според регламента за една община може да се кандидатства само с един регионален план за заетост. Поради тази причина община Гулянци оттегли своето предложение, което се отнасяше също до поддръжка на архитектурния резерват Улпия Ескус.

От предвидените общо 583 616 лв.  над 35 000 лв. ще са собствен принос на общините, а останалите 548 082 лв. ще са средства от държавния бюджет. След като предложенията бяха одобрени от Комисията по заетост, предстои  те да бъдат внесени за обсъждане в Министерството по труда и социалната политика, за да стане ясно ще получат ли всички общини исканото финансиране.

Осемте общини, които представиха регионални програми за заетост са Белене, Гулянци, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Искър, Никопол, Пордим, Червен бряг. Без предложения са общините Левски и Кнежа, тъй като кандидатстват по друга линия.От Община Плевен  пък са постигнали договореност за съвместна реализация на единият от проектите на Областната администрация, който е за поддръжка и озеленяване на парк Кайлъка. Стойността на този проект е за 35 430 лв., от които 1 500 лв. собствено участие, останалите близо 34 000 лв. ще са от държавния бюджет. По този проект се предвижда да бъдат наети 15 безработни . Другият проект на Областната администрация е за поддръжка на Улпия Ескус, по който ще бъде осигурена работа на 10 безработни. Общата му стойност е 23 620 лв., от които само 1 000 лв. ще са собствено участие. Продължителността на всички проекти е шест месеца. Само община Пордим представи проект с продължителност един месец. Стойността му е почти 2600 лв.: собствен принос на общината 533 лв. и от държавата 2058 лв. Предвижда се да бъдат наети 6 човека за почистване на язовирните откоси  на язовирите Садината и Дрен.

Докато Община Белене е представила амбициозен проект за осигуряване на работа на 100 безработни. Той е на обща стойност 244 666 лева, като от държавата е предвидено финансиране от близо 220 000 лв., собствен принос от общината – 25 000 лв. Дейностите, които са заложени по проекта, са разкопки на кастела Димум, където се предвижда да бъдат заети 30 души, като бъде нает един археолог и двама специалисти. Също така ще бъдат облагородени площади и паркове, ще се поддържа четвъртокласната пътна мрежа в общината и тротоарите. Заетите по проекта ще са предимно хора на възраст над 50 години и младежи.

Долна Митрополия планира да наеме 16 безработни, които или да са на възраст над 50 години, или да са с ниско образование и квалификация. Те ще бъдат ангажирани с поддръжката на гробищните паркове. Заложените средства по проекта са за малко над 38 000 лв., от тях 36 480 лв. по линия на държавния бюджет, а 1600 лв. собствен принос.

Долни Дъбник ще наемат 50 безработни – младежи и хора на 50 години, основно за възстановяване на четвъртокласната пътна мрежа в общината. Целият проект е на стойност 105 747 лв., като исканото финансиране от държавата е от 102 747 лв., а собствен принос от общината – 3000 лв.

В Искър планират да наемат 25 безработни на възраст над 50 години или такива с ниска квалификация или образование, които да охраняват и опазват обществения ред в населените места в общината. Стойността на проекта е за близо 55 000 лв., като не са заложени собствени средства, а цялата сума се иска от държавата. По съвет на зам. областния управител от общината се съгласиха да посочат поне пари за работно облекло на наетите охранители.

Никопол е заложил да осигури заетост на 20 безработни от същата целева група, както Искър, но те да бъдат ангажирани с поддръжката на общинската пътна мрежа. Целият проект е за близо 44 000 лв., със собствен принос – 1800 лв. и искано финансиране от държавата – около 42 000 лв.

Червен бряг искат пари за 15 безработни, които да поддържат лесопарк „Голеж”, който е общинска собственост. Проектът е за 35 030 лв., като собственият принос е 1100 лв., а исканото финансиране от държавата е в размер на 33930 лв.

Прочетете също:

Предстои пълно обновяване на бул „Скобелев“, укрепват и сградата на галерия „Бешков“

Едно от най-важните инвестиционни намерения на Община Плевен за тази година е  стартът на основен ...