Начало / Общество / Областен информационен център – Плевен има нов управител

Областен информационен център – Плевен има нов управител

Окончателните резултати от проведените конкурси за управител и експерти в Областен информационен център (ОИЦ) – Плевен публикува Община Плевен. След проведените тест и интервю за управител на ОИЦ на първо място е класиран Игнат Христов Димитров с 47,40 точки.
За експерт „Логистика и информация“ на ОИЦ – Плевен на първо място е Костадин Валентинов Киров с 48,60 точки.
За длъжността експерт „Комуникация и информация“ в Областен информационен център – Плевен до интервю бяха допуснати четирима души. С най-много точки на първо място е класирана Николета Георгиева Минчева – 45,60 точки. След нея са Диана Цветанова Митева – 39,40 точки , Иваничка Цветанова Цветанова-Мусова – 38,40 точки и Бисерка Христова Топузова – 38,00 точки.
Най-много кандидати достигнаха до последния етап от конкурса за длъжността експерт „Информационно обслужване и услуги“ – шестима. Цветемира Георгиева Къдрийска – с 44,00 точки, се класира на първо място. На следващите места са класирани Александър Тодоров Костов – 42,80 точки, Николета Георгиева Минчева – 42,60 точки, Бисерка Христова Топузова – 40,80 точки, Диана Цветанова Митева – 40,20 точки и Диана Илиева Стойчева – 37,80 точки.
Според правилата за провеждане Централен информационен координационен офис одобрява провеждането на конкурсната процедура, след което се сключва договор с класираните на първо място за съответната позиция. Ако има отказ, се сключва договор със следващия в класирането.

Прочетете също:

66 години отбеляза ПГХВТ „Луи Пастьор” – Плевен

С различни онлайн прояви днес, 3 декември,  ПГХВТ „Луи Пастьор”- Плевен, отбеляза 66 години от ...