Начало / Архиви на етикети: съдия

Архиви на етикети: съдия

Плевенската съдийка Силвия Кръстева вече е с научна степен „доктор”

След проведена публична защита на дисертационен труд на тема „Откриване на производство по несъстоятелност“ и след единодушно положително гласуване на научното жури съдия Силвия Кръстева е придобила научна и образователна степен „доктор“ в Юридическия факултет на ВТУ „Св.Св.Кирил и Методий“, съобщиха от Окръжен съд – Плевен. Ръководството на Окръжен съд ...

Прочети повече »

Ново попълнение в Районен съд-Червен бряг

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет назначи Катя Николова Велисеева – младши съдия в Окръжен съд – Велико Търново, на длъжност „съдия“ в Районен съд – Червен бряг. Оставена е без уважение молбата на Мария Костова, също младши съдия в Окръжен съд – Велико Търново,  за назначаване на длъжност „съдия“ ...

Прочети повече »

Новият заместник – председател на АСП встъпи в длъжност

Съдия Николай Господинов днес встъпи в длъжност заместник-председател на Административен съд – Плевен. Съдия Господинов е назначен на длъжността с решение на Съдийската колегия на Висш съдебен съвет, взето по протокол № 38 от 02.10.2017 г. Работил е като помощник-следовател и следовател в Окръжна следствена служба – Плевен и като ...

Прочети повече »

Със златен почетен знак ВСС награди съдия от Плевен

На тържествена церемония Съдийската колегия на Висш съдебен съвет връчи отличието „Личен почетен знак – първа степен – златен“ на съдия Юлия Данева – бивш заместник-административен ръководител на Административен съд – Плевен. Съдия Юлия Данева е наградена за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи ...

Прочети повече »