Начало / Икономика / Нова схема „Подкрепа за заетост” стартира от 15 август

Нова схема „Подкрепа за заетост” стартира от 15 август

В Бюрото по труда в Плевен стартира нова схема „Подкрепа за заетост”, по която могат да кандидатстват както фирми от реалния сектор, така и общини. Целта на схемата е да насърчи осигуряването на заетост на регистрирани безработни лица.

По схемата не могат да кандидатстват фирми, извършващи дейности в селското, горското и рибното стопанство.

Заявления по новата схема ще се приемат от 15 август, съобщиха от  Бюрото по труда.

Работодателите от реалния и публичния сектор ще получават пълна субсидия за възнагражденията на всяко наето безработно лице. За работодателите от реалния сектор тя е в размер на минималния осигурителен доход за съответната икономическа дейност и квалификационна група професия, а за работодателите от публичния сектор – 380 лв. , както и дължимите осигуровки към тях.

По новата схема работниците могат да бъдат наемани за срок от 6 до 12 месеца, като работодателят сам избира продължителността на договора. Освен това работодателят трябва да осигури по един наставник от своя персонал на всеки десет наети по схемата лица. Наставниците ще получават за период от шест месеца 50% от минималната работна заплата и осигуровките към нея.

Очаква се 30 % от наетите по програмата да запазят работните си места.

Прочетете също:

Предстои пълно обновяване на бул „Скобелев“, укрепват и сградата на галерия „Бешков“

Едно от най-важните инвестиционни намерения на Община Плевен за тази година е  стартът на основен ...