Начало / Образование / Нова компютърна техника получиха учениците в седемте центъра за настаняване от семеен тип

Нова компютърна техника получиха учениците в седемте центъра за настаняване от семеен тип

Община Плевен е бенефициент по Договор № РД04-90/25.08.2020 г. по Проект „Подпомагане на образователния процес в 7 Центъра за настаняване от семеен тип в община Плевен”, финансиран от Фонд „Социална закрила“. Общата стойност на проекта е 29 988 лв., които са 100 % безвъзмездна финансова помощ.

Изпълнението на проекта цели постигането на непрекъснат образователен процес на децата и младежите, които учат и са настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен тип от I до XII клас чрез осигуряване на технически средства в седемте центъра за настаняване от семеен тип в гр. Плевен.

Проектът се финансира от утвърдена от Министъра на труда и социалната политика Целева програма за подпомагане образователния процес на децата и младежите, настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен тип, и домове за деца, лишени от родителска грижа, която се финансира от Фонд „Социална закрила” към МТСП.

В изпълнение на заложените дейности са закупени преносими компютри с лицензиран софтуер – 28 броя; таблети – 28 броя; мултифункционални устройства – 7 броя, за нуждите на 60 деца в ученическа възраст в седем ЦНСТ в гр. Плевен. Устройствата са предоставени за употреба в центровете.

Като резултат от изпълнението на проекта ще бъдат осигурени подкрепа за личностно развитие, социализация и непрекъснат образователен процес на децата и младежите, настанени в социални услуги, както и ще се подпомогне тяхната самостоятелност, ще се повишат шансовете им за успешно завършване на учебната година, което е предпоставка за преминаване в следваща форма на обучение и професионална квалификация, както и за по-добри шансове за професионална реализация на пазара на труда.

 

 

Прочетете също:

Прокуратурата в  Плевен ръководи разследване за убийство на жена от съпруга ѝ

Окръжна прокуратура – Плевен ръководи разследването по досъдебно производство за убийството на Д.М. на 42 ...