Акценти
Начало / Образование / На Национална научна сесия за студенти и преподаватели е домакин Медицинския колеж в Плевен

На Национална научна сесия за студенти и преподаватели е домакин Медицинския колеж в Плевен

 Медицински университет ПлевенЗа тринадесета поредна година Медицински колеж към Медицински университет – Плевен е домакин на Национална научна сесия за студенти и преподаватели. Тази година научната проява е в рамките на Юбилеен месец на науката,  посветен на 40 годишнината на Медицински университет – Плевен.

Настоящият научен форум е в отговор на изпълнението на основните стретегически цели на Университета за развитие, растеж и усъвършенстването му като модерен научно-изследователски център, отворен към съвременните научни постижения и високи технологии в обучението и клиничната практика, информира     доц. д-р Павлина Йорданова, дм директор на Медицински колеж – Плевен и председател на организационния комитет на форума. Негов почетен председател е ректорът на Медицинския университет проф. Славчо Томов.

В научната сесия участват общо 107 студенти и преподаватели от цялата страна: Медицински колеж към Медицински университет – Плевен, Медицински университет София филиал „Проф. Д-р Иван Митев” – Враца, Медицинси университет – Пловдив, Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ – София, Тракийски университет – Стара Загора ,ВТУ „Св. Св. Кирил и Медодий” – Педагогически колеж –Плевен.

По време на научната сесия ще бъдат представени 62 доклада, които се презентират чрез мултимедийна или постерна сесия. Докладите са обособени в три секции: „Медико-диагностични изследвания и фармацевтични грижи”, „Превенция и обществено здраве” и „Социални дейности”.

В дните на провеждане на научната сесия преподаватели и студенти съвместно обменят идеи, знания, опит, изграждат атмосфера на сътрудничество, подкрепа и взаимодействие.

От 1995 г. Колежът е едно от петте основи структурни звена на висшето училище. Именно в този период се създават и откриват три от новите специалности, обучаващи специалисти в областта на здравните и социални грижи. Така днес Колежът, заедно с четирите си специалности -„Медицински лаборант“, „Рентгенов лаборант“, „Социални дейности“ и „Помощник фармацевт“ се превръща в учебно заведение с утвърдени  традиции в обучението на кадри в областта на здравните грижи, фармацевтичната практика и сферата на социалните дейности.

Прочетете също:

ВВУБ – Долна Митрополия разполага вече с лаборатория за обслужване на катапултни седалки

Във Военновъздушна учебна база бе официално открита лаборатория за изпълнение на регламентни работи и обслужване ...