Начало / Общество / НАП информира 53-ма работодатели от Плевен за техни задлъжнели служители

НАП информира 53-ма работодатели от Плевен за техни задлъжнели служители

От НАП информираха 53-ма работодатели от Плевен за задлъжнели служители, съобщават от там. Дирекция „Събиране“ при ТД на НАП – Велико Търново възприе нова мярка в кампанията си срещу физически лица с просрочия направени към НАП, КАТ, съда и други публични взискатели. Като първа стъпка за събиране на просрочията, приходната администрация информира работодателите със списъчен състав над 100 души и търси съдействие от тях, чрез уведомителни писма.

Петдесет и трима работодатели на територията на Плевенския регион са получили писма от ТД на НАП В.Търново, придружени със списъци с имената на служители с непогасени публични задължения към различни институции. Общият размер на дълговете на 1800 служители и работници в тях е 3,489 милиона лева.

Неизрядните физически лица са поканени в агенцията, за да уточнят задълженията си. НАП офис Плевен обръща внимание, че информация за задълженията не се предоставя по телефона. Притежателите на Персонален идентификационен код /ПИК/, издаван безплатно от администрацията срещу документ за самоличност, могат сами да направят справка в сайта на НАП за вида и размера на задълженията си. В случай, че не се предприемат действия за доброволно погасяване на дълга, ще се пристъпва към запор върху работната заплата.

Отчетените резултати до момента показват, че предприетите мерки са успешни и средно всеки трети длъжник към хазната предпочита да се издължи незабавно. Предстои такива съобщения да получат и общинските администрации, както и работодателите с по-малка численост на персонала във всички седем области от териториалния обхват на ТД на НАП Велико Търново, от Видин до старопрестолния град.

Прочетете също:

66 години отбеляза ПГХВТ „Луи Пастьор” – Плевен

С различни онлайн прояви днес, 3 декември,  ПГХВТ „Луи Пастьор”- Плевен, отбеляза 66 години от ...