Начало / Общество / Наказателни постановления за 9 600 лева са издали от РИОСВ – Плевен през юни

Наказателни постановления за 9 600 лева са издали от РИОСВ – Плевен през юни

Експертите от Регионалната инспекция по околната среда и води в Плевен през юни са извършили 156 проверки – 54 извънредни и 102 планови на 151 обекта. Дадени са 58 предписания, съобщават от екоинспекцията.

Последващият контрол продължава да е засилен. Десет от проверките са за последващ контрол на предписания, дадени на основание на Закона за управление на отпадъците и Закона за опазване на околната среда. Установено е, че са почистени констатирани локални замърсявания с отпадъци на територията на общините Искър и Троян, на територията на община Гулянци не са констатирани замърсявания с отпадъци в речните корита и прилежащите им територии.

За констатираните административни нарушения през периода са съставени 7 акта. Издадени са 8 наказателни постановления и една заповед за възобновяване на текуща санкция за замърсяване на атмосферния въздух.

По издадени наказателни постановления са събрани 9600 лв. от две физически и шест юридически лица. Събраните суми от наложени санкции са в размер на 485,50 лв.

За периода в екоинспекцията са постъпили 17 сигнала и 1 жалба, по които са предприети съответните действия. След проверки е установено, че шест от сигналите са основателни, 6 – неоснователни, а четири са препратени по компетентност. По един предстои проверка.

В РИОСВ – Плевен са постъпили 105 уведомления за Горскостопански планове и програми за сечи в общински и частни гори и План-извлечения за сечи в държавни, общински и частни гори.

Прочетете също:

25 са новите случаи с коронавирус за изминалото денонощие в страната

За изминалото денонощие в страната има новоустановени 25 случаи на заразени с коронавирус, като 7 ...