Начало / Здравеопазване / Наказателни постановления за 2 250 лева са издали здравните инспектори

Наказателни постановления за 2 250 лева са издали здравните инспектори

През последните две седмици в Плевенска област са извършени 440 проверки  на подлежащи на контрол обекти.  По време на тях здравните инспектори от дирекция „Държавен здравен контрол” при РЗИ са издали 16 предписания за подобряване хигиенното състояние на проверените обекти, а броят на съставените актове е 6, съобщи д-р Ани Симеонова, директор на дирекцията. Три от актовете са за неспазване на Наредбата за условията и реда, при които се допуска тютюнопушене в закрити обществени места и в сградите с обособени работни места.  Един акт е  за нарушение на санитарно-техническите норми и правила за строителство и експлоатация при водоснабдяването на населените места и промишлеността с питейна вода в село Върбица. Други два акта са за нарушение на противоепидемичния режим. През периода са издадени 14  наказателни постановления на обща сума 2 250 лв.

Прочетете също:

Курс по възлообразуване проведоха в голяма плевенска клиника по хирургия

Студенти по медицина, които са част от екипа на Клиниката по онкологична и обща хирургия ...