Начало / Политика / Найден Зеленогорски с нов десен проект

Найден Зеленогорски с нов десен проект

Найден Зеленогорски обяви днес създаването на нова  дясна партия  – „Достойнството на един народ“ /ДЕН/. На пресконференция той и колегите му от формацията представиха учредителната декларация на новия проект. Основната цел на новия десен политически проект е постигането на достоен живот на хората в България, на основата на истинска демокрация чрез върховенство на закона и спазване на човешките права и свободи.

В учредителната декларация на политическата партия се настоява за промени в Конституцията за въвеждане на второ ниво на местно самоуправление  с финансова децентрализация, гарантираща необходимите приходи за постигане на силна местна власт на общините и регионите, въз основа на ратифицираната Европейска харта за местно самоуправление. Смела регионална политика за бързо преодоляване на огромните междурегионални различия в качеството на живот. От партията са за премахване на  партийните квоти във Висшия съдебен съвет, за въвеждане на машинно, електронно гласуване  и гласуване по пощата, както и активна регистрация на избирателите за участие в изборите.

Учредителна декларация на ПП „Достойнството на един народ“ (ДЕН)

България днес е на дъното на всички класации за демографско, икономическо и социално развитие в Европа. Първенци сме единствено в негативните статистики за корупция, нарушаване на основни човешки права и на свободата на словото. Мечтаната българска демокрация е потъпкана и унизена в калта на политическото безвремие. Според „Фрийдъм хаус“ в последните 16 години качеството на демокрация в България се влошава, а страната ни е със статут на частично свободна и на 111 място в света по свобода на медиите. Държавата ни е на първо място по корупция и бедност в ЕС, а по процент на напуснали страната българи сме първи в света. По данни на Евростат близо половината от децата в България са застрашени от бедност, а родителите на повечето от тях са изцяло неграмотни или с начално образование. Под линията на бедност попадат 1,8 милиона българи.

Последните социологически проучвания показват, че 46% от избирателите твърдят, че състоялите се пред есента местни избори са нечестни. А други 24% от тях не могат да преценят…

Увеличава се драматичната пропаст в качеството на живот между най-богатите и най-бедните региони в България. Химерата на носталгията по комунистическото минало заплашва да завладее умовете и сърцата на огромна част от българските граждани и да тръгнем с рачешки стъпки „напред“ /по думите на Умберто Еко/. Огромна част от демократично мислещите хора в България не намират основания да участват в политическия живот и по този начин обезсмислят демокрацията като форма на социална организация, която гарантира възможност за развитие на личността.

Ръководени от ценностите и принципите на демократичните общества в света:

 • Защита на човешките права, достойнството на хората и частната собственост
 • Свобода на мисълта, съвестта и религията
 • Свобода на изразяването
 • Свобода на пазарна инициатива
 • Народен суверенитет
 • Политически плурализъм
 • Върховенството на закона
 • Разделение на властите

Ние, осъзнаваме своята отговорност пред българското общество и създаваме нов десен политически проект – „ Достойнството на един народ“ (ДЕН). България има нужда от демократична политическа алтернатива, която да се противопостави на безпътното парламентарно статукво и ние сме готови да бъдем основна част от това усилие. ДЕН е дългосрочен политически проект, който цели да приближи максимално близо до хората процесите по взимане на решения и управление на общините и регионите.

Нашата основна цел е постигането на достоен живот на хората в България, на основата на истинска демокрация, върховенство на закона, пълноценно спазване на човешките права и свободи.

Мерките, с които ще изпълним основната ни цел са:

 1. Промени в конституцията на Република България за въвеждане на второ ниво на местно самоуправление:
  • с пряк избор на регионален управител и регионални съвети, които изработват нормативни актове и осъществяват управление в рамките на територията;
  • формират собствен бюджет;
  • формират данъчна и инвестиционна политика в региона;
 2. Осъществяване на финансова децентрализация, гарантираща необходимите приходи за постигане на силна местна власт на общините и регионите, въз основа на ратифицираната Европейска харта за местно самоуправление;
 3. Смела регионална политика за бързо преодоляване на огромните междурегионални различия в качеството на живот;
 4. Промени в конституцията, гарантиращи върховенството на закона, премахване на политическата намеса в съдебната власт, включително и премахване на партийните квоти във ВСС. Бързо и обективно съдебно производство. Налагане функционирането на принципа на Монтескьо „ Власт, власт възпира“. Засилване на контрола между трите власти и техните институции и осъществяване на ефективен граждански контрол на съдебната власт.
 5. Честни избори
 • Спазване на изборния кодекс и бързо въвеждане на машинно и електронно-дистанционно гласуване
 • Изчистване на избирателните списъци
 • Активна регистрация на избирателите за участие в изборите
 1. Отстояване на евроатлантическия път на България и пълноценно членство в Европейския съюз и НАТО, като гаранция за постигане на българския национален идеал.
 2. Приемане на България в Еврозоната-при ясни правила, стъпки и срокове, гарантиране на досегашния фиксиран курс и подробна разяснителна кампания за гражданите;
 3. Свободна и конкурентна пазарна икономика – стимулираща предприемчивостта и лесното стартиране на бизнес, чрез предвидимо данъчно законодателство, бързо административно производство, без данъчен произвол и излишни регулации и разрешителни. Така ще се изгради стабилна средна класа, развити и устойчиви малки и средни предприятия, ще се стимулират и задържат младите хора и привлекат чуждестранни инвеститори.
 4. Извършване на цялостна реформа в областта на Държавното и Допълнителното пенсионно осигуряване, с което да се гарантират старините и получаването на достойни пенсии за осигурените граждани, без ощетяване и противопоставяне на двата стълба на пенсионното осигуряване;
 5. Прекратяване порочната бюджетната политика на скрито преразпределяне на приходите от един вид данъчни или осигурителни постъпления и пренасочването им в съвсем други разходни пера, както и създаването и изразходването на изкуствени излишъци в последните месеци на годината без планиране и контрол и санкция от народното събрание;
 6. Диверсификация на доставките и пазарни цени на вносните енергийни суровини/природен газ, петрол/ и избягването на енергийната и политическа зависимост чрез тях. Гарантиране на действително свободен пазар на електроенергия, тъй като сегашният е манипулируем и в интерес на производители и търговци на замърсяващи и с висока себестойност производства на електричество;
 7. Стимули и мерки за развитие на капиталовия пазар и небанковия финансов сектор, които да имат ключова роля за финансиране на икономиката и привличане на инвеститори. Публичност и листване на БФБ на ключовите търговски държавни и общински дружества и бъдещето им приватизиране чрез публични търгове по пазарни цени;
 8. Ефективно работещи държавни финансово надзорни институции/БНБ и КФН/, които да гарантират стабилността във финансовата система. За истински надзор по европейски критерии и механизми, ще спомогне и влизането на България в Еврозоната и Европейския банков съюз и задължителните при тази процедура прегледи на активите, стрес тестове и акционерните структури.
 9. Равен достъп на всеки гражданин до:
 • образование;
 • култура;
 • наука;
 • здравеопазване;
 • социална инфраструктура и инженерна инфраструктура.
 1. Постигане на устойчиво развитие, чрез осигуряване на баланс между икономическо, социално и екологично развитие.
 2. Подкрепа на елитния спорт и осигуряване от държавата и местните власти на равен достъп до спортните обекти, финансиране и насърчаване на ученическия и масов спорт, като гаранция за здравето на децата и хората.
 3. Пълноценно и устойчиво използване на европейското финансиране за стимулиране на българската икономика и по-специално селското стопанство и прецизиране на субсидирането му в посока възраждането на традиционните производства и занаяти.
 4. Насърчаване изграждането на гражданско общество, стимулиране и подкрепа на граждански инициативи и засилване на процеса на граждански контрол.

Ние вярваме, че достойнството на личността, свободата и отговорността, са в основата на човешкото развитие. Ние  искаме българинът да мечтае и осъществява мечтите си за свобода  и за модерна, справедлива и просперираща България.

 

Прочетете също:

Прокуратурата в  Плевен ръководи разследване за убийство на жена от съпруга ѝ

Окръжна прокуратура – Плевен ръководи разследването по досъдебно производство за убийството на Д.М. на 42 ...