Начало / Икономика / Над 91 процента от предприятията в област Плевен са с до девет заети

Над 91 процента от предприятията в област Плевен са с до девет заети

С най-голям дял в икономиката на област Плевен са микропредприятията с до 9 заети. Те представляват 91.8% от общо 9 678 нефинансови предприятия в областта, показват последните данни на Териториалното бюро в Плевен на Националния статистически институт. Малките предприятия (от 10 до 49 заети) са 7.1%, средните предприятия (от 50 до 249 заети)  – 1.0%. Големете предприятия (с 250 и повече заети)  – 0.1% от нефинансовите предприятия за областта.

Нефинансовите предприятия приключват 2017 г. с положителен финансов резултат от 234 млн. лева. Предприятията, реализирали печалба, са 7 344, тези със загуба са 1 339 и с нулев финансов резултат – 995.

Реализираните нетни приходи от продажби за областта са на стойност 4 250 млн. лв., което е с 1.5%  повече спрямо 2016 година.  През 2017 г. нефинансовите предприятия, извършващи стопанска дейност в област Плевен, са произвели продукция в размер на 2 844 млн. лева.  Водещи в икономиката на областта са секторите „Преработваща промишленост” – 44.7% от общото, „Селско, горско и рибно стопанство” – 16.2%  и „Търговия;  ремонт на автомобили и мотоциклети” – 9.6%.

Заетите лица през 2017 г. във всички нефинансови предприятия в област Плевен са 51 907, или с 0.3% по-малко в сравнение с предходната година. В микропредприятията заетите са 33.9%, в малките предприятия – 25.5%, в средните предприятия – 19.3%, а в големите предприятия – 21.3%.

Прочетете също:

Излезе от печат научната монография на проф. Михаил Грънчаров

В навечерието на 24 май излезе от печат научната монография на проф. Михаил Грънчаров „Историческият ...