Начало / Здравеопазване / Над 17 млн. лева ръст в здравноосигурителните плащания отчита  РЗОК-Плевен

Над 17 млн. лева ръст в здравноосигурителните плащания отчита  РЗОК-Плевен

В края на първо шестмесечие на 2018 г. РЗОК-Плевен отчита ръст от 17 808 405 лв., в размера на заплатените средства за здравноосигурителни дейности спрямо същия период на 2017 г. Общият размер на здравноосигурителните плащания е 87 277 904 лв., което е увеличение от  25.63 %, съобщават от здравното ведомоство.

Най-голямо е увеличението на средствата изплатени за лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания в условията на болничната медицинска помощ, показват данните. Нарастването е с 3 275 779 лв. или с 45.27 % и то се дължи основно на по-високите цени на прилаганите медикаменти, а не толкова на промяна в броя на обхванатите пациенти.

Увеличение се наблюдава и в размера на заплатените средства за медицински изделия, с 1 055 815 лв. повече / 69.19 %/. Ръстът в стойността се дължи основно на увеличения брой заплатени изделия, като сърдечна клапна протеза, постоянен кардио-стимулатор, съдов стент, съдова протеза за коремна аорта и дистални съдове, ставна протеза за тазобедрена става.

Тенденция за увеличаване на разходите се наблюдава и в болничната помощ през първо шестмесечие на 2018 г. Ръстът, който се отчита е 10 976 404 лв. повече   /34.22 % / за съпоставимите 6-месечни периоди на дейност, и се формира от отчетени повече дейности по клинични пътеки,  но и на увеличение от 01.04.2018 г. на цените на някои от тях, коментират от РЗОК – Плевен. При  амбулаторните процедури нарастването е с 10.02 %, като отново роля има промяна в цените на някои процедури от 01.04.2018 г..

Важен фактор, който влияе върху обема на отчитаната дейност в болнична помощ е високия процент на пациенти от други области, които се лекуват в болничните заведения в област Плевен. През първото полугодие на 2018 г. 29.36 % от пациентите по всички клинични пътеки, отчетени от болници на територията на област Плевен са от други области. За сравнение, процентът им е бил 26.82 % за същия период на 2017 г.

От общия разход, извършен от РЗОК-Плевен за дейност по клинични пътеки през периода, 37.04 % е за пациенти от други области. За сравнение през същия период на 2017 г. процентът е бил 31,62% от общия размер на плащанията за тази дейност.

Прочетете също:

Двойна тържествена промоция на Факултет „Здравни грижи“ и Медицинския колеж

 Тържеството е част от честванията по повод на 45-годишния юбилей на МУ-Плевен На 24 октомври ...