Акценти
Начало / Общество / Наближава крайният срок за подаване на отчети в РИОСВ

Наближава крайният срок за подаване на отчети в РИОСВ

Всички физически и юридически лица, които извършват дейност,  свързана с образуване, събиране,транспортиране,съхранение, оползотворяване или депониране на битови, строителни, производствени и опасни отпадъци са длъжни да подават годишни отчети в Регионалната инспекция по околната среда и водите. Крайният срок за подаване на годишните отчети по отпадъците е 31 март 2012 г., напомнят от инспекцията.

Срокът е регламентиран с Наредба № 9 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъци. Един от екземплярите се изпраща в РИОСВ, вторият се подава в общината, на чиято територия се намира площадката с отпадъци, а третият остава на съхранение в лицето, отговорно за управлението на площадката.

До 31 март се подават и отчетите по Наредбата за изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори и по Наредбата за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства. Годишните отчети се изпращат за заверка в срок до 31 март на текущата година и се отнасят за предходната.

За непредставяне на годишните отчети санкцията предвидена в Закона за управление на отпадъците е от 2 000 до 6 000 лв.

Прочетете също:

Спират Водната каскада  в Плевен заради продължителното засушаване

Водната каскада, водните огледала, големият фонтан и пеещият фонтан в градската градина ще спрат работа ...