Начало / Култура / МК обяви сесия за финансова подкрепа на фестивали в областта на театралното изкуство

МК обяви сесия за финансова подкрепа на фестивали в областта на театралното изкуство

Министерство на културата обяви сесия за финансова подкрепа на фестивали в областта на професионалното театрално изкуство, съобщават оттам. Подкрепата се определя чрез конкурс по документи, в който могат да участват юридически лица, вписани в Информационния регистър на културните организации на Министерство на културата.

Общата сума за финансиране на проекти е 100 000 лева.

Формулярите за кандидатстване и условията за участие са публикувани на интернет страницата на Министерството на културата – www.mc.government.bg, в раздел Дирекции по изкуство и култура, Дирекция „Сценични изкуства и художествено образование”, Направление „Театър”, Програми и проекти. Документите се подават в деловодството на Министерството на културата в два екземпляра на хартиен носител и се изпращат по електронен път на имейл – [email protected]

Срокът за подаване на документи е до 11 април 2016 г. включително. За допълнителна информация на телефони – 02/94 00 914/883.

Прочетете също:

Отдават под наем части от общински имоти в детски и учебни заведения в Плевен

Да се проведе публично оповестен конкурс и търг за отдаване под наем на части от ...