Начало / Общество / Мерките за защита от наводнения ще обсъждат на форум в Плевен

Мерките за защита от наводнения ще обсъждат на форум в Плевен

областна администрация

Кръгла маса на тема „Значението на мерките за защита от наводнения” се организира в Плевен от русенско сдружение съвместно с Областна администрация Плевен. По време на събитието, което ще се проведе на 26 март,  участниците ще се запознаят с основните положения в българското законодателство за борба с бедствия и аварии, ще се  обсъдят състоянието на дигите и язовирите в област Плевен и подготовката за предотвратяване на наводнения, информират от Областната администрация.

 В кръглата маса ще  участват Областния управител на област Плевен, представители на областна дирекция на МВР, кметовете на общини от областта, представители на басейнова дирекция, „Напоителни системи” ЕАД, други заинтересовани лица, както и румънските партньори по проекта

Кръглата маса е в изпълнение на  проект „Съвместни действия за предотвратяване на екологичните бедствия”, финансиран в рамките на Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013г..

Прочетете също:

Гражданска инициатива организира онлайн дискусия на тема „Лев или евро – ползи и опасности от влизането в еврозоната“

Инициативата за гражданско образование „Граждани с мисъл“ организира онлайн дискусия на тема „Лев или евро ...