Акценти
Начало / Икономика / Международният ден на биологичното разнообразие се отбелязва днес

Международният ден на биологичното разнообразие се отбелязва днес

22 май е обявен от Организацията на обединените нации (ООН) за Международен ден на биологичното разнообразие с цел повишаване на информираността за проблемите и заплахите към биоразнообразието и за осигуряване на подкрепа за неговото опазване и съхранение. Празникът се чества от 1993 г., когато влиза в сила Конвенцията за биологичното разнообразие.

Биологичното разнообразие е термин, с който се обозначава разнообразието от екосистеми (природен капитал), биологични видове и родове в света или в определено местообитание. То е съществено за благоденствието на човека, тъй като предлага услуги, които поддържат нашите икономики и общества. Биологичното разнообразие е от решаващо значение и за екосистемите — услугите, предоставяни от природата, като опрашване, регулиране на климата, предпазване от наводнения, плодородие на почвата и производство на храна, горива, влакна и лекарства.

В Европа човешката дейност моделира биологичното разнообразие още от появата на земеделието и животновъдството, отпреди повече от 5 000 години. Земеделската и индустриалната революция от последните 150 години обаче водят до драматични и ускоряващи се промени, свързани със земеползването, интензификацията на селското стопанство, урбанизацията и изоставянето на земи. Това от своя страна води до отмирането на редица практики (напр. традиционните земеделски методи), които спомагат за поддържането на богато биологично разнообразие на естествената среда.

България е една от най-богатите по биоразнообразие в Европа. В много случаи българската природа предлага последно убежище за много растителни и животински видове на континента, което прави България един от последните оазиси на дивата природа в Европа.

Прочетете също:

Плевен е сред големите общини, директни бенефициенти по новата оперативна програма „Развитие на регионите“

„Развитие на регионите” ще бъде името на новата оперативна програма за регионална политика, която ще ...