Акценти
Начало / Здравеопазване / Мащабен европейски проект ще реализира Медицинският университет в Плевен

Мащабен европейски проект ще реализира Медицинският университет в Плевен

Мащабен европейски проект за изграждане на Център за компетентност по персонализирана медицина, 3D и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия ще реализира Медицински университет – Плевен в партньорство с Медицински университет – Варна и Института по роботика към БАН. Това съобщи на пресконференция днес Ректорът на университета проф. Славчо Томов. В нея участваха още акад. Чавдар Руменин – директор на Института по роботика към БАН, проф. д-р Сия Лозанова – зам.-директор по евроинтеграция, международно сътрудничество, научноизследователска и изобретателска дейност на Института по роботика към БАН, проф. Тодорка Костадинова – зам.-ректор по международно сътрудничество на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, доц. д-р Добромир Димитров, д.м. – зам.-Декан на Факултет „Медицина“ при МУ-Плевен

Целта на проекта е да се създаде иновативен, високотехнологичен и съвременно базиран център за компетентност в областта на персонализираната медицина, телемедицината и 3D медицината, роботизираната и минимално инвазивната хирургия, за реализиране на високи постижения в научноизследователската дейност и в обучението на специалисти, които да повишат конкурентоспособността на съществуващите институции. През следващите 10 години центърът ще функционира на базата на високотехнологична проиновативна инфраструктура, включваща оборудване и специализиран софтуер.

Проектът ще даде възможност Медицински университет – Плевен да развие нови направления, като персонализирана медицина и 3D био принтирането.  „Въвеждането на 3D био принтирането ще революционизира две големи направления в медицината – трансплантологията, като се решава генерално проблема с тъканната съвместимост, и фармацията, защото ще даде възможност нови медикаменти да се изпробват върху тъканни модели, а не върху животни”, изтъкна проф. Томов.

Ще бъдат надградени и направленията, в които МУ – Плевен вече има доказани постижения – телемедицината, роботизираната хирургия, минимално инвазивната хирургия.

Очакваните резултати и ефекти от реализирането на проекта са: създаване на диагностични панели за рак на млечната жлеза, карцином на яйчниците, рак на белия дроб и дебелото черво, най-честите наследствени заболявания за българската популация и генетичните предразположения; подобряване на възможностите за превенция на наследствените заболявания, основана на персонализиран подход при геномни изследвания на предрепродуктивни двойки. Ще функционира телемедицински център с възможности за телехирургия, телепатология, телемедицина и 3D телестрация с цел осъществяване на консултации с други световни центрове, специализирани обучения и научни изследвания. Ще бъдат разработени и патентовани подходящи за 3D принтиране индивидуални ортезни средства; ще бъдат създадени тъканни транспланти с биопринтер; модели на органи за провеждане на обучение по минимално-инвазивна и робот-асистирана хирургия. Ще се изгради цялостен процес за научноизследователски дейност и обучение на хирурзи, млади лекари и студенти чрез 360-градусово наблюдение на хирургични манипулации във виртуална реалност. Ще бъдат създадени клинични алгоритми за оптимално, по-бързо въвеждане и популяризиране на минимално инвазивната и робот-асистираната хирургия в клиничната практика в България чрез иновации в обучението. Ще се разработят и патентоват експериментални модели за инсуфлиране на хелий в телесни кухини, технология за миниатюрни термо камери, микросензори за натиск за нуждите на МИХ. Очаква се разработване и патентоване на роботизиран хирургичен тренажор и създаване на модел за обучение с използването на органи, създадени от 3D принтиране. Планира се реализирането на съвместни научноизследователски проекти, разработени между Центъра за компетентност и бизнеса, както и  придобиване на права по интелектуална собственост.

Общата стойност на проекта е 23 695 179 лв., от които близо 20 141 000 лв. европейско и 3 554 276 лв. национално съфинансиране.  Срокът за изпълнение на проекта е до 31 декември 2023 г. Водещата организация по реализацията на проекта е Медицински университет – Плевен (МУ-Плевен), а основните партньори са Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна и Института по системно инженерство и роботика към БАН (ИСИР-БАН). Асоциирани партньори в изграждането на Центъра за компетентност са: УМБАЛ „Света Марина“ гр. Варна; УМБАЛ “Д-р Георги Странски“ ЕАД, гр. Плевен; Компания за иновативни решения „5th Degree” и Florida Hospital Cancer Institute, USA.

Прочетете също:

Засилен интерес към кампанията „Нуждаем се от здравни грижи и утре“ в Плевен

Студенти и ученици от Плевен се включиха в кампанията „Нуждаем се от здравни грижи и ...