Начало / Здравеопазване / Легловият фонд на болниците в Плевенско се е увеличил с 4% миналата година

Легловият фонд на болниците в Плевенско се е увеличил с 4% миналата година

Легловият фонд на болниците в област Плевен се е увеличил с 4.0% през 2014 г. за сметка на увеличения брой на леглата в многопрофилните болници в сравнение с 2013 г. Това сочи справка на Националния статистически институт за лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Плевен към 31.12.2014 година. До края на миналата година в областта функционират 11 заведения за болнична помощ с 1 789 легла в тях. Заведенията за извънболнична помощ са 55 с 36 легла, а другите лечебни и здравни заведения – 7 с 252 легла.
Заведенията за болнична помощ включват: болници, центрове за кожно-венерически заболявания, центрове за психично здраве и комплексни онкологични центрове. Към 31.12.2014 г. многопрофилните болници са 9 с 1 723 легла. Те представляват 81.8% от болниците и в тях е съсредоточен 96.3% от легловия фонд в областта. Специализираните болници в областта са 2 с 66 легла. Сред заведенията, които се занимават с клинична медицина, най-голям е броят и легловият фонд на медицинските центрове – 22 с 20 легла. Диагностично-консултативните центрове са 8 заведения с 16 легла.
В края на годината в областта са функционирали 23 самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории. Към други лечебни и здравни заведения се отнасят центровете за спешна медицинска помощ, регионалните здравни инспекции, домовете за медико-социални грижи за деца, хосписи, национални центрове без легла, диализни центрове и центрове за трансфузионна хематология. Най-многобройни сред другите лечебни и здравни заведения в област Плевен са хосписите – 3 заведения със 102 легла.

Прочетете също:

Ментори доброволци ще подпомагат адаптацията на момичета с противообществени прояви

Плевенски общенствен фонд „Читалища“ започна работа по нов проект „Менторство за приобщаване“, който е насочен ...