Начало / Общество / Левент Хаджиев влиза в ОбС след като прекратиха пълномощията на съветника Методи Петков

Левент Хаджиев влиза в ОбС след като прекратиха пълномощията на съветника Методи Петков

С Решение № 389-МИ от 26.06.2017, Общинска избирателна комисия /ОИК/ – Плевен прекратява предсрочно пълномощията на общинския съветник Методи Васков Петков на основание чл. 30, ал. 6, във връзка с чл. 30, ал. 4, т. 5 от ЗМСМА. Със същото решение за общински съветник е обявен за избран Левент Енчев Хаджиев и му се издава удостоверение за избран общински съветник. Препис от настоящето решение на ОИК – Плевен е изпратен до Председателя на Общински съвет – Плевен Мартин Митев, съобщиха от пресцентъра на местния парламент.

ОИК – Плевен разгледа казуса с Методи Петков след писмо от председателя на Общинския съвет от 08.06.2017 г., с което Мартин Митев информира Комисията, че общинският съветник не е участвал в общо 5 поредни заседания на ОбС – Плевен, считано от 01.01.2017 г. до 01.06.2017 г. С уведомлението са представени и 5 копия на молби на Петков, подадени до Председателя на местния парламент /съответно на 26.01.2017 г., 24.02.2017 г., 30.03.2017 г., 27.04.2017 г. и 30.05.2017 г./, с които го уведомява, че му се налага да отсъства по уважителни причини, съгласно чл. 30, ал. 4, т.5 от ЗМСМА.

От представените материали от страна на Председателя на Общинския съвет става ясно, че Методи Петков го е уведомил за неучастието си в общо 5 поредни заседания на съвета, единствено като съобщава, че му се налага да отсъства по уважителни причини, но не удостоверява по никакъв начин за всяко едно заседание, конкретните причини за неговото отсъствие, се посочва в решението на ОИК – Плевен. В него се казва още, че с предходно свое решение /№ 388-МИ от 14.06.2017 г./ ОИК – Плевен е възложила на председателя на ОИК да изпрати писмено уведомление до общинския съветник Методи Петков за постъпилите документи и за възможността му да направи писмено възражение пред комисията в 3-дневен срок от получаването му. От своя страна Петков не е направил такова възражение в посочения срок. В следствие на това, че в законоустановения 3-тридневен срок, от страна на Методи Петков не са представени документи, удостоверяващи конкретни уважителни причини за неучастието му в заседанията на Общинския съвет, ОИК – Плевен е установила, че са налице основания за предсрочно прекратяване на пълномощията на Петков като общински съветник.

Обявеният за избран общински съветник Левент Хаджиев предстои да положи клетва пред Общински съвет – Плевен на редовното заседание в края на юли.

 

За infoPleven

Прочетете също:

Румен Радев в Кнежа: Училището се нуждае от подкрепата на институциите, за да води България напред

От българското училище зависи дали България ще има достойно място в бъдещето. То се нуждае ...