Начало / Култура / Лалка Павлова представи пред многобройна публика книгата си „Жена Слово Космос”

Лалка Павлова представи пред многобройна публика книгата си „Жена Слово Космос”

„Пред читателските очи е вторият „Калейдоскоп“ на поетесата Лалка Павлова. Казвам и подчертавам – поетесата! Защото Лалка Павлова е преди всичко поет с ерудиция, с висока дарба и с чувство за самовзискателност“. С тези думи започна представянето си Боян Ангелов, редактор и автор на предговора към най-новата книга с литературна критика на Лалка Павлова – „Жена Слово Космос”. Домакин на представянето беше ХГ „Дарение Светлин Русев“, чиито зали се оказаха тесни за всички желаещи да станат част от това духовно изживяване.

„Овладяла тънкостите на лирическото повествование и образното внушение, тя може безпрепятствено да се влее в душевните селения на поетесите, включени в тази книга. А това са знакови имена за българската лирика – Елисавета Багряна, Дора Габе, Леда Милева, Лиляна Стефанова, Станка Пенчева, Ана Алексанрова, Елка Няголова, Маргарита Петкова, Камелия Кондова…“, каза още председателят на Съюза на българските писатели Боян Ангелов. Той акцентира, че след първия литературно-критически „Калейдоскоп“, където намират място писатели от различни поколения и изповядващи различни творчески възгледи, настоящата монография категорично очертава диапазона на критически разсъждения. „Всички автори, включени в нея, са поетеси и всяка една от тях е разгледана от ъгъла на една нейна творба. Това дава основание на авторката да вникне много по-задълбочено и пространно в художествената тъкан на лирическата творба – поема или цикъл стихове. Така естествено са избегнати обобщенията, вариативните повторения, дихотомността на асоциациите“, сподели още редакторът на книгата.

Лалка Павлова тръгва от конкретното и отличителното за всяка от представените в монографията поетеси. „Всички те притежават индивидуалност, самостойни ценностни системи и естетически отстоимости. Затова отделните портрети звучат полифонично, а не като повторения-вариации на сходни съдби и емоции. Така е постигнато единство на различностите и „Жена Слово Космос“ звучи обединяващо и синхронно. Тази книга събира дарбите на няколко поколения, доказали своя талант поетеси, и ги разглежда не самоцелно и изолирано, а като тенденции в цялостното развитие на съвременния литературен процес, почти необозрим в своето разнообразие и във виталността си“, каза още Боян Ангелов при представянето на поетесата.

Следваща Предишна
книга Лалка Павлова
книга Лалка Павлова
книга Лалка Павлова

Боян Ангелов
книга Лалка Павлова
Витка Витанова

книга Лалка Павлова
книга Лалка Павлова
Следваща Предишна

Прочетете също:

Отдават под наем части от общински имоти в детски и учебни заведения в Плевен

Да се проведе публично оповестен конкурс и търг за отдаване под наем на части от ...