Начало / Култура / Консултативният съвет по култура със заседания веднъж на три месеца

Консултативният съвет по култура със заседания веднъж на три месеца

Веднъж на тримесечие или по-често при необходимост ще заседава Консултативният съвет по култура е една от поправките в Правилника за организацията и дейността на новосъздадения орган, чиято основна функция е да подпомага работата на кмета на Община Плевен по въпроси, свързани с културата. Проектът за правилник беше предложен на първото събиране на съвета, което беше в началото на месец април. В късния следобед вчера експертите се събраха за втори път, за да го гласуват с евентуално внесени предложения за промяна. Оказа се, че от април досега са внесени само две такива предложения.

Съгласно новоприетия правилник Консултативният съвет по култура ще консултира кмета по въпросите на културата, като ще дава становище дали предложените от него проекти са идейно и художествено  издържани. Във функциите на съвета е предвидено той да има възможност да прави предложения, изразени в становища до кмета, както и с решения на свое заседание да предлага на кмета експертното си мнение.

Правилникът беше приет от всички присъстващи на заседанието членове на съвета.

В последвалата дискусия се оформиха две основни теми – как Общината ще работи с талантливите деца, за да подпомага и стимулира развитието им. По-обхватната тема се отнасяше до изработването на Общинска стратегия за развитие на културата.

Докато първата тема обедини членовете на съвета и всички подкрепиха инициативата на директора на Драматичния театър Илко Иларионов, като напълно приложима  и в другите културни институти в града. Става дума за това, че нашият театър подкрепя талантиливите плевенски деца, като им осигурява поле за изява, веднага след като завършат университет. Тази година дипломен спектакъл в театъра ще има възможност да направи наше момиче, което завършва режисура в НАТФИЗ.

Въпросът за изработването на стратегия за дългосрочно развитие на културата в Община Плевен отприщи страсти – политически и  лични. В крайна сметка стана ясно, че, за да са полезни с експертното си мнение, членовете на Консултативния съвет трябва да имат поне зададена рамка с основни приоритети, на базата на които да подготвят и свои предложения. В противен случай има опасност всеки да пише нещо си в своята област, без то да е подчинено на една обща визия, мотивира предложението си оперният певец Любомир Дяковски. Даниела Димитрова от обществен фонд „Читалища” пък посъветва колегите си да прочетат Стратегия 2020 в частта й за културата, за да се запознаят с основните приоритети, които Европа си поставя в тази посока. От изказването на Димитрова стана ясно още, че група експерти, между които на национално ниво, вече са работили върху разработване на Общинска стратегия за развитие на културата за 5-годишен период. Работен вариант е бил представен на предишното общинско ръководство, но така и не се е стигнало до пълното й разработване.

Даниела Димитрова предложи този разработен документ да се ползва като основа, върху която да се стъпи. Предложението беше прието с охота от Йонита Иванова, шеф на отдел „Образование и култура”.

Прочетете също:

Тази вечер арт школа „Колорит” връчва тържествено над 260 награди на свои възпитаници

На тържествена церемония от 18 часа тази вечер пред входа на читалище „Съгласие“ – Плевен ...