Начало / Здравеопазване / Конкурс за управител на Медицински център “БелМедик” обявиха в Белене

Конкурс за управител на Медицински център “БелМедик” обявиха в Белене

Община Белене обяви конкурс за управител на Медицински център “БелМедик” ЕООД. Конкурсът е обявен на основание чл. 35 от Наредба №6 за условията и реда за упражняване на правата на собственик от община Белене върху общинската част от капитала на търговските дружества и Решение № 65/06.04.2016 г. на Общински съвет – Белене, съобщават от пресцентъра на местната администрация в крайдунавския град.

Изисквания към кандидатите е да притежават образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина, с призната специалност. Притежаването на квалификация по здравен мениджмънт е предимство. Притежаването на повече от три години опит от управлението на лечебни заведения също ще се счита за предимство.

Срокът на договора с одобрения кандидат е за 3 години.

Необходими документи за кандидатстване са: заявление за участие в конкурса – по образец; заверени копия от: диплом за завършено висше образование; диплом за призната специалност; документ за придобита квалификация по здравен мениджмънт; свидетелство за съдимост; копие от документ, удостоверяващ трудов стаж по специалността; програма за развитието и дейността на МЦ „БелМедик“ ЕООД – Белене за
тригодишен период (2016-2019 г.).

Документите се поддават в запечатан плик в Община Белене в срок до 17.00 ч. на 13.05.2016 г. Конкурсът ще се проведе на 20.05.2016 г. от 09.00 ч. в зала №26 на общинска администрация Белене.

Прочетете също:

Освободиха от наем ползвателите на обекти в РУМ „Мизия” за времето на извънредното положение

Общински съвет – Плевен допълни решението си, прието на заседанието през м. април в подкрепа ...