Начало / Общество / Конкурс за съдебен секретар обяви Окръжен съд-Плевен

Конкурс за съдебен секретар обяви Окръжен съд-Плевен

Плевенският окръжен съд на основание чл.343, ал.1 от ЗСВ, чл.135 от ПАС, чл.90, ал.1 от КТ и на основание заповед № РД- 52 от 05.05.2016г. на председателя на Окръжен съд гр.Плевен  обявява КОНКУРС за длъжността “Съдебен секретар”  – 2 /две/щатни бройки.

Кандидатите следва да подадат документите за участие в конкурса от 11.05.2016г. до 09 юни 2016 година (включително),  в Окръжен съд – Плевен, ул.Димитър Константинов, №25, ет.1 стая № 117 –административен секретар от 09.00ч. до 17.00ч. в работните дни от седмицата.   За повече информация на телефон : 064/ 892913 – адм.секретар или на сайта на Окръжен съд – Плевен www.pleven.court-bg.org.

Прочетете също:

Предстои нов избор на превозвачи по автобусни линии за 10 маршрутни разписания от квотата на Община Плевен

Да се проведат обществени поръчки за обществен превоз на пътници по автобусни линии от републиканската, ...