Акценти
Начало / Култура / Комисии към ОбС – Плевен обсъждат доклада за общинския сграден фонд, стопанисван от читалищата

Комисии към ОбС – Плевен обсъждат доклада за общинския сграден фонд, стопанисван от читалищата

Четири от постоянните комисии към Общински съвет – Плевен ще обсъждат през септември доклада за това как и за какви цели читалищата в Община Плевен ползват предоставената им безвъзмездно за тяхната дейност общинска собственост. Председателят на местния парламент Мартин Митев е изпратил документа /https://obs.pleven.bg/uploads/procurements/doklad-otnosno-proverka-na-polzvanite-ot-chitalishta-sgradi.pdf /, изготвен от сформираната по-рано в тази връзка временна комисия, до ПК „Образователна политика и читалищна дейност“, ПК „Общинска собственост и инвестиционна политика“, ПК „Законност, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и контрол по изпълнение на решенията“ и ПК “Култура, вероизповедания и международна дейност”. Докладът е публикуван на страницата на Общински съвет – Плевен / https://obs.pleven.bg/bg/, раздел „Заседания на постоянни комисии“ / https://obs.pleven.bg/bg/zasedaniya-na-postoyanni-komisii /.

Общински съвет – Плевен гласува сформирането на временната комисия за установяване нуждите от сграден фонд на читалищата в община Плевен на свое заседания през юни тази година. Комисията е с председател Стефка Григорова – началник отдел „Култура“ в Община Плевен, членове – шест общински съветника /Пенчо Дреновски, Катя Христова, Николай Николов Маринов, Емил Райков и Стефан Петков/ и трима представители на общинската администрация /Емил Маринов -началник отдел УРОС, Людмил Добрев – началник отдел „Бюджет“ и Десислава Йорданова – началник отдел ПНО/. Комисията имаше за задача да извърши преглед на предоставения общински сграден фонд на читалищата и да излезе със становище. Проверените читалища в община Плевен са общо 16 на брой. Това са:

НЧ „Христо Ботев“ – Плевен,

НЧ „Лик“ – Плевен,

НЧ „Развитие“ – Плевен,

НЧ „Н. В. Ракитин“ – Плевен,

НЧ „Пробуда 90″ – Плевен,

НЧ „Парашкев Цветков“ – Плевен,

НЧ „Извор“ – Плевен,

НЧ „Паисий Хилендарски“ – гр. Славяново/.

НЧ „Климент Бранитски“ – гр. Славяново,

НЧ „Пробуда – 27″ – с. Буковлък,

НЧ „Изгрев 29″ – с. Опанец,

НЧ „Просвета“ – с. Ясен,

НЧ „Просвета 1907″ – с. Бръшляница,

НЧ „Христо Ботев 27″ – с. Коиловци,

НЧ „Просвета – 97″ – с. Радишево,

НЧ „Наука 27″ – с. Брестовец,

В процеса на работа временната комисия по своя инициатива е посетила и читалище НЧ „Цветан Спасов“ – Плевен.

За всяка читалище Комисията е посочила своето мнение в доклада. Направеното общо заключение е, че общинската собственост, която се предоставя за безвъзмездно ползване от читалищата на територията на Община Плевен, не трябва да се отдава за по-голям срок от 3 години. Този период ще позволи ефективен контрол по отношение стопанисването на сградите от читалищата и ще ограничи самоволното преотдаване на трети лица, посочват проверяващите.

Прочетете също:

„Приключенията на Пинокио” оживяват в Плевен

Вечната история на италианския писател Карло Колоди „Приключенията на Пинокио”, която вече повече от столетие ...