Акценти
Начало / Образование / Колективът на ПГМЕТ – Плевен търси обществена подкрепа за разрешаване на конфликта с директора на училището

Колективът на ПГМЕТ – Плевен търси обществена подкрепа за разрешаване на конфликта с директора на училището

С писмо до медиите колективът на Професионалната гимназия по механоелектротехника в Плевен се обръща с призив за обществена подкрепа за искането им за дисциплинарно уволнение на директора на училището Цветан Киринов. В писмото те подробно информират за развитието на ситуацията в училището, след като излязоха на едночасов мълчалив протест на 24 ноември.

Ето как описват те развитието на ситуацията в училището до този момент:

1. Към момента г-н Киринов е в отпуска по болест, считано от 19.11.2016г. до 26.12.2016г. Болничните листове са издадени от различни медицински учреждения. Те всеки път са първични, с което се ощетява бюджета на училището и се затруднява работата на неговия заместник. На всеки 8-10 дни се вади нов спесимен, за да могат да бъдат извършвани финансови операции по плащане на аванси, заплати, стипендии и издръжка на гимназията. Тази ситуация ограничава правата на заместващия директор и нарушава нормалното функциониране на училището. Заместващият директор изпълнява задълженията на директора, на учител с пълен норматив и поема часовете на г-н Киринов. Тази заетост буквално надвишава нормалните човешки възможности и превръща заместника в роб на ситуацията.

2. Беше направен финансов отчет на ПГМЕТ за периода на управление на г-н Киринов. Същият беше предоставен в РУО на МОН и МОН. От този отчет е видно, че г-н Киринов е изразходвал нецелесъобразно ежемесечния лимит и натрупаните до момента на неговото идване икономии в размер на почти 25 000 лв. От разходите се вижда, че той е прекратил съвместната дейност с дългогодишни фирми – партньори, сключил е нови договори с фирми на негови близки, чрез които системно е източвал горепосочените средства без знанието на Общото събрание на училищния колектив. Оказа се, че с встъпването си в длъжност е прехвърлил своите два лични телефона на служебна сметка, към която включва и предоставения му служебен телефон и карта. Ежемесечните сметки по телефоните варират в рамките на 100-120 лв. при тарифни планове с хиляди минути към всички оператори! Към момента имаме недостиг от около 10 000 лв. – средства, необходими за заплащане издръжката на училището (ток, вода, газ…), заплати на служителите, стипендии и еднократни помощи за учениците.

3. За периода на своето боледуване г-н Киринов нееднократно е посещавал училището под предлог, че е на „свободен режим“, като в същото време не бил в състояние поради здравословните си проблеми да изпълнява служебните си задължения. В рамките на тези посещения:

– 23.11.2016г. – подписвал е заповеди и документи, които е трябвало да бъдат подписани със стара дата;

– 06.12.2016г. – вечерта е влязъл в сградата на училището, за да вземе някакви папки с документи. Сработила е системата за сигурност, пристигнали са служители на СОТ „БАТ Секюрити“ и се е наложило г-н Киринов да бъде изведен с белезници след оказване на съпротива и словесни обиди към тях.

– 07.12.2016г. – от около 12 часа до 16 часа се е намирал отново в училище с настояване към секретарката да пише, а заместващия го директор да подпише, договор за отдаване под наем на помещение на фирма на негов близък, чрез която е източена голяма част от средствата на ПГМЕТ. Неправомерно (защото това става само с изричното съгласие на съответния учител) е влязъл в час при ученици от 11В клас и е коментирал ситуацията в училище и колегите. Присъствието му отново е било съпроводено от викове, крясъци, скандали, заплахи и т.н.

– 12.12.2016г. – около 12 часа се появява в сградата на училището, нахълтва в стаята на секретарката, където в момента са били заместник директора по учебна дейност, секретарката и представители на Инспекцията по труда. Без да познава тези външни хора, г-н Киринов отново се държи арогантно, без да ги изслуша е започнал да ги гони, вика и обижда. Служителите на Инспекцията са му направили забележка относно поведението, неправомерното му присъствие и изпълняване на служебни задължения по време на болничен. След разправията с тях г-н Киринов нахълтва в една от класните стаи при ученици от 10В клас и в тяхно присъствие унижава и много грубо обижда колегата. Твърди, че е дошъл да въвежда ред, да се грижи за децата и да ги предпази от наркотици. Сипе обиди и заплахи и по адрес на други учители. След това влиза в друг клас, взима дневника и се затваря с него в дирекцията. Накрая взима друг дневник на клас, в който би трябвало да преподава СИП по български език и литература, но от началото на учебната година е провел само един учебен час. Нанася часовете, името, подписа си и „преподадения“ материал в съответните графи. Предната седмица имаше проверка на документацията ни и на същия дневник беше направено копие с липсващите негови атрибути. Пребиваването му в училище е изпълнено с груби обиди към персонала – чистачки, заместник директор, секретарка, главен счетоводител… Част от хората с часове са се крили, за да избегнат срещата с него.

– През последните дни са внесени жалби в РУО – Плевен от родителската общност на училището срещу поведението на г-н Киринов с искане за неговото отстраняване.

4. На 12.12.2016г., с решение на Общото събрание на колектива, група от трима синдикални представители проведе срещи с г-жа Янка Такева, г-жа Ненова (финансов отдел на МОН) и с г-н Стаматов, зам. министър на образованието и науката. Г-жа Янка Такева ни оказа пълно съдействие и декларира подкрепа за реализиране на бъдещи синдикални действия. Г-жа Ненова обеща пълно дофинансиране към края на календарната година, което днес, 20.12.2016г., тя коригира на 50% от необходимата сума поради „някакви правила и закони“. Разговорът с г-н Стаматов беше неудовлетворителен за нас, тъй като не получихме ясен и конкретен отговор относно решението на ситуацията. Той подчерта, че в правомощията на директора като служебно лице е да разполага с финансите на поверената му учебна институция както намери за добре. Иначе казано, държавата тика в ръцете на един човек милиони левове; отговорност за живота, образованието и възпитанието на стотици деца; здравето и съдбата на работещите в училище учители и служители; сграден фонд и намиращите се в него оборудване и техника, без да има механизми да потърси отговорност за действията му! Оставаме с впечатлението, че за институциите в момента по-важен проблем от оставането на власт не съществува!

Писмото от колектива на ПГМЕТ – Плевен завършва с „призив за подкрепа към цялата общественост на Плевен и региона, към бивши възпитаници на нашето училище, към родители и близки на нашите ученици, към потърпевши от своеволията на г-н Цветан Киринов, към фирми, с които сме работили и работим за морална и финансова подкрепа”.

Прочетете също:

Две подвижни комисии ще обслужват хората с увреждания в изборния ден

Две подвижни секционни комисии да работят на територията на община Плевен по време на изборите ...