Начало / Общество / И тази година най-голям е броят на молбите за помощи за купуване на твърдо гориво

И тази година най-голям е броят на молбите за помощи за купуване на твърдо гориво

дърва за огревДо средата на месец септември в Регионалната дирекция „Социално подпомагане” – Плевен са подадени 9 795 молби декларации за отпускане на помощи за отопление през идващата зима. От тях 8 624 са подадени за отпускане на средства за закупуване на твърдо гориво, а 721 са молбите за доставка в натура на твърдо гориво, научихме от Радка Георгиева, главен експерт „Социална закрила” в РД „Социално подпомагане” – Плевен.

Помощ за отопление с ток са потърсили 327 семейства в областта, а 115 са подали молби за подпомагане при плащане на парното. Молбите за помощи за отопление с природен газ са само 8.

В сравнение със същия период на миналата година има леко увеличение на подадените молби за подпомагане на семействата да си посрещнат разходите за отопление. Към средата на септември 2013 г. в Регионалната дирекция подадените молби са били 9 422.

От подадените до този момент молби,  2 202 са от община Плевен, като отново най-голям е броят за отпускане на парична помощ за купуване на дърва за огрев – 1 795. За получаване на помощ в натура твърдо гориво молбите са 38, за отопление с ток – 250, а с ТЕЦ – 115. Молбите за помощи за отопление с  природен газ са 4.

До 31 октомври е последният срок, в който могат да се подават молби-декларация в дирекциите “Социално подпомагане” по постоянен адрес.

Целевата помощ за отопление се отпуска за период от пет месеца – от 1 ноември до 31 март. Изплащането на целевата помощ ще се извършва на два транша – за месеците ноември и декември не по-късно от края на месеца, следващ месеца на издаване на заповедта, с която е отпусната помощта; до 31 януари – за месеците януари, февруари и март.

Право на помощта имат лицата и семействата, чийто средномесечен доход за предходните шест месеца преди месеца на подаване на молбата-декларация е по-нисък от диференцирания минимален доход за отопление и отговарят на следните условия:

Да няма сключен договор за предоставяне на собственост срещу издръжка и/или гледане (освен в случаите, когато поелите задължиния за издръжка и/или гледане са пенсионери, инвалиди, учащи се или безработни).

Да не са продавали недвижимо имущество през последните 5г.

Да не са пътували зад граница на собствени разноски през последните 12 месеца.

Спестяванията на член от семейството да не надхвърлят 500 лв. на член от семейството.

Прочетете също:

Златен медал за група „Вълшебни звуци” от националния фестивал „Отечество”

Женска фолклорна група „Вълшебни звуци“ при Народно читалище „Зора-1990“ село Победа с ръководител Надка Томова, ...