Начало / Образование / И в Плевен ще обучават изявени учители

И в Плевен ще обучават изявени учители

Специализирано обучение на изявени педагогически специалисти ще стартира на 30 септември, понеделник, в Плевен,Учител информират от пресцентъра на образователното министерство. Обучението ще се провежда паралелно и в областните градове София, Пазарджик, Стара Загора и Варна и ще бъде в рамките на 32 учебни часа в 5 последователни работни дни.

Целта е насърчаване и подкрепа на професионалното развитие на педагозите чрез осигуряване на информираност и достъп до съвременна педагогическа литература в сферата на професионалния им интерес и възможност за публикация в специализирано педагогическо издание – сборник с представени добри практики.

Обучението е насочено към педагогически специалисти – ръководители на ученически отбори или на индивидуално представяне на ученици или учители, които през учебните 2009/2010, 2010/2011 и 2011/2012 години са класирани на първо място в национални и международни състезания, олимпиади, конкурси, пленери и др.

Общо 1000 педагогически специалисти ще бъдат обхванати в обучението. Направленията са следните: природо-математически, приложно-технически и аграрни дисциплини, хуманитарни и обществени дисциплини и литературно творчество, изобразително, театрално, танцово изкуство и музика и спорт.

Лектори са преподаватели от СУ „Св. Климент Охридски“, ПУ „Св. П. Хилендарски“, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, ШУ „Епископ Константин Преславски“, ЮЗУ и др.

Всеки от участниците в обучението ще получи достъп до съвременна педагогическа литература в сферата на професионалния си интерес и ще има възможност да разработи собствена педагогическа практика. Обученията ще се водят с интерактивна дъска Beam Projection USB. Добрите практики, представени по време на обученията и подбрани по определените критерии, ще бъдат публикувани в специализирано педагогическо издание – сборник.

Организатор на обучението е консорциум „РААБЕ България – Меркурий 97“ – определен от Министерството на образованието и науката след конкурсна процедура за изпълнител на обществената поръчка. То е във връзка с изпълнението на дейностите по проект BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти“, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, чрез дирекция „Квалификация и кариерно развитие“ в партньорство с Националния институт за обучение и квалификация в средното образование”.

Прочетете също:

В Медицински университет – Плевен ще разкриват нов факултет

Медицински университет – Плевен (МУ-Плевен) изготви проект за разкриване на ново основно звено в структурата ...