Начало / Икономика / „Инжстрой” ще сключи договор за безвъзмездна финансова помощ за закупуване на нов асфалтосмесител

„Инжстрой” ще сключи договор за безвъзмездна финансова помощ за закупуване на нов асфалтосмесител

С гласовете на 36 от общинските съветници беше одобрено предложението „Инжстрой” ЕООД Плевен да сключи Административен договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. за повишаване на енергийната ефективност чрез закупуване на високоефективно оборудване. Това става след като Управляващият орган на Програмата одобри проекта на „Инжстрой” ЕООД за финансиране с максимален размер на безвъзмездна финансова помощ от 1 082 327,50 лв., представляващи 50 % от общия размер на проекта. С оглед на това е необходимо осигуряване на финансов ресурс от страна на бенефициента в същия размер, обясни вложителят на предложението кметът Спартански. След подписване на Административния договор отново Общински съвет – Плевен ще определи условията, при които предприятието ще придобие тези средства – съветниците ще решат дали парите ще се осигурят под форма на кредит, от коя банка, при какъв лихвен процент, за какъв срок и всичко останало, допълни г-н Спартански.

   Със средствата „Инжстрой” ЕООД ще закупи съвременна инсталация за производство на асфалтови смеси. Дружеството притежава морално и физически остарял асфалтосмесител, произведен и монтиран през 1980 г. Смесителят има максимална производителност до 30 тона на час, като процесът изисква изцяло ръчно дозиране на влагателните материали. Тази ниска производителност, съчетана с многото аварии на остарялото оборудване, често води до просрочване на сроковете за изпълнение на СМР, като асфалтополагащите бригади в същото време бездействат, изчаквайки доставки на асфалт. Модернизация на инсталацията не е възможна. За да продължи да работи старият смесител, са необходими около 250 хил. лв. за монтиране на нова прахоулавяща инсталация, с която не се постига повишаване на производителността и надеждността на базата. Съвременните асфалтосмесители притежават напълно автоматизирано управление, измерване и дозиране на влаганите в производството материали, което гарантира качеството на произведената продукция. Сравнена със стария смесител, производителността на всеки от предлаганите на пазара в момента нови такива е минимум 4 пъти по-висока. Същевременно консумацията на ел. енергия и природен газ е в пъти по-ниска за единица произведена продукция. Закупуването на инсталация на съвременен асфалтосмесител ще намали себестойността на произвежданата продукция и ще сведе до минимум изпускането на вредни вещества в атмосферата, което от своя страна ще подобри конкурентоспособността на дружеството при участие в обявени обществени поръчки.

Прочетете също:

От МВР напомнят: Лични документи могат да се подменят и преди изтичане на валидността им

Всички лица с постоянен адрес на територията, обслужвана от ОДМВР – Плевен, имат възможност да ...