Начало / Икономика / Индикаторът за бедност за Плевен сред най-ниските в страната

Индикаторът за бедност за Плевен сред най-ниските в страната

През 2017 г., линията на бедност в област Плевен е 314.6 лв. средномесечно на лице от домакинство, при 351.1 лв. за страната. При този размер на линията, под прага на бедност са били 14.8% от населението в областта, при 23.4% за страната. Това нарежда област Плевен сред тези с най-нисък относителен дял на бедните. В област Плевен те са 14.8%, по-напред е само област Благоевград с 13.5%. Това показват последните данни на Териториалното бюро  в Плевен на Националния статистически институт.

С най-висок относителен дял на бедните сред 28-те области в страната е област Кърджали – 29.1%, следвана от областите Сливен – 28.2%, и Шумен – 25.8%.

Спрямо предходната година размерът на линията на бедност за област Плевен нараства с 8.1%, като увеличението за страната е с 13.9%. Относителния дял на бедното население се намалява с 5.4 процентни пункта. В областта относителният дял на бедност при мъжете е 13.3%, а при жените – 16.3%. Разликата в равнищата на бедност по пол е 3.0 процентни пункта при 3.1 пункта за страната.

Системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността. Данните за 2017 г. показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери (обезщетения, социални и семейни помощи и добавки), равнището на бедност се повишава от 14.8% до 20.8%, или с 6.0 процентни пункта. Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност нараства до 45.0%, или с 24.2 процентни пункта.

Прочетете също:

1507 решения в 60 заседания е приел Общински съвет – Плевен през изтеклия мандат 

60 заседания и общо 1507 приети решения е равносметката в числа за мандат 2015-2019 година ...