Начало / Икономика / Измениха годишната инвестиционна програма на Община Плевен

Измениха годишната инвестиционна програма на Община Плевен

Общински съвет – Плевен, измени инвестиционната програма на Общината за 2019 година, като гласува извършване на вътрешни компенсирани промени между обектите в нея. Промените бяха приети с подкрепата на 33 от общинските съветници. В залата бяха изложени и мотивите, които налагат това:

Със свое решение от януари тази година местният парламента приет Сборния бюджет на Общината за 2019-а в размер на 103 012 525 лв. В Приложение 4 от същото решение е утвърдената инвестиционна програма за годината, разпределена по обекти и източници на финансиране. С решение от месец май съветниците увеличиха сметната стойност на обект „Преустройство на туристически център“, финансиран със собствени бюджетни средства, на 54 000 лв. Изпълнението му ще се извърши на инженеринг, за което е сключен договор. Изграждането на площадка за спорт на открито е разчетено за 40 000 лв. собствени бюджетни средства. Изпълнението на обекта е в процес, предстои приключването му и въвеждане в експлоатация.

За ремонт на фасадата на сградата, където се помещава Северняшки ансамбъл „Иван Вълев“, са гласувани 32 000 лв. от целевата субсидия за капиталови разходи. Предвид предстоящите строителни дейности се счита, че е целесъобразно подмяна и на част от дограмата на сградата, а именно на репетиционните помещения.

Със средства от целева субсидия за капиталови разходи за 2019-а е предвидено преустройство и на Селската здравна служба в с. Опанец, преустройство на детска ясла „Чайка“ и ремонт на ХГ Дарение „Колекция Светлин Русев“. За преустройството на здравната служба и яслата има изготвени проекти и предстоят процедури по избор на изпълнители. Предвид продължителността на провеждането на процедурите по Закона за обществени поръчки, има риск от забавяне началото на строително-монтажните работи, което от своя страна ще възпрепятства усвояването на целевата субсидия за капиталови разходи. В същото време за ремонт на вътрешната отоплителна инсталация на ХГ Дарение „Колекция Светлин Русев“ планираните 20 000 лв. са недостатъчни, тъй като е установена необходимост от подмяна не само на хоризонталната част на тръбната мрежа, а и на вертикалните щрангове, които са положени в стените на сградата – паметник на културата. Всичко това налага промените между обектите, включени в годишната инвестиционна програма на Общината.

Решението, прието днес от  Общинския съвет, гласи следното:

  • Финансирането на основния ремонт на сградата на Северняшкия ансамбъл със средства от целева субсидия за капиталови разходи, се увеличава от 32 000 лв. на 40 000 лв.
  • Преустройството на селската здравна служба в с. Опанец, предвидено първоначално да се случи със средства от целева субсидия за капиталови разходи, ще се извърши със собствени бюджетни средства в размер на 37 000 лв.
  • За основен ремонт на ХГ Дарение „Колекция Светлин Русев“, финансиран със средства от целева субсидия за капиталови разходи, сумата от 20 000 лева, става 0 лв.
  • Изменя се и обект „Основен ремонт на кръстовище на ул. „Цар Самуил“ и ул. „Хаджи Димитър“, финансиран със средства от целевата субсидия за капиталови разходи. Тук сумата от 112 000 лв. става 115 000 лв.
  • За основен ремонт на ДЯ „Чайка“ (ел. инсталация)“, финансиран със средства от целева субсидия за капиталови разходи, сумата от 168 000 лв. става 120 000 лв.
  • Преустройството на Туристическия център, предвиден първоначално със собствени бюджетни средства в размер на 54 000 лв., ще се извърши със собствени бюджетни средства на същата стойност.
  • Изграждането на площадка за спорт на открито, предвидено със собствени бюджетни средства в размер на 40 000 лева, ще се осъществи със средства от целевата субсидия за капиталови разходи

Общинският съвет увеличи и резерва за непредвидени и неотложни разходи в частта „Местни дейности“ на бюджета на Община Плевен за 2019 година с 57 000 лв.

Прочетете също:

Прокуратурата в  Плевен ръководи разследване за убийство на жена от съпруга ѝ

Окръжна прокуратура – Плевен ръководи разследването по досъдебно производство за убийството на Д.М. на 42 ...