Начало / Общество / Изложение през месец май ще организира отново Областният информационен център

Изложение през месец май ще организира отново Областният информационен център

Във връзка с 60 години от основаването на Европейския социален фонд /ЕСФ/ на 3 май ОИЦ – Плевен, ще организира изложение и концерт. В периода от 15 до 20 май ще се проведе Ден на отворените врати на място в предприятия, реализирали съфинансирани от Европейския социален фонд проекти. Те са насочени основно към подобряване  условията на труд, както и към обучения и квалификации.

От следващата седмица стартира отново информационна кампания, по време на която експертите от плевенския ОИЦ ще посетят 11-те общини в област Плевен, ще запознаят интересуващите се с отворените в момента процедури за кандидатстване и с темите от националната кампания. По време на откритите приемни хората ще имат пряк достъп до актуална информация.

Дейностите са част от националната инициатива „Заедно за Европа“, организирана от Мрежата от информационни центрове за Европейските структурни и инвестиционни фондове в България. С тях ще бъдат отбелязани две важни годишнини през 2017 – 60 години от създаването на Европейския социален фонд (ЕСФ) и 10 години от приемането на България за пълноправен член в ЕС.

През настоящия програмен период 2014 – 2020 г. със средства от ЕСФ се съфинансират оперативните програми „Наука и образование за интелигентен растеж”, „Развитие на човешките ресурси” и „Добро управление”.

През предходния програмен период 2007-2013 г. по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” в област Плевен са сключени 171 договора с 135 бенефициенти,  някои от които имат повече от един договор. Общото им финансиране възлиза на  14 206 495 лв., 85 % от които идват от ЕСФ, а 15 % представляват национално съфинансиране. По Оперативна програма „Административен капацитет” в област Плевен са сключени 22 договора с 13 бенефициенти. Изплатени са 1 380 128 лв., 85 % от които от ЕСФ, а 15 % представляват национално съфинансиране.

Към момента в област Плевен за програмния период 2014-2020 г. по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” се изпълняват 7 проекта на обща стойност 1 761 256 лв. /реално изплатените суми към началото на м. март 2017 г. са 316 147 лв./. По ОП „Развитие на човешките ресурси” – 32 проекта на обща стойност 9 862 706 лв. /реално изплатени суми към началото на м. март 2017 г. – 3 271 566 лв./. По ОП „Добро управление” – 1 проект на стойност 500 000 лв. /реално изплатени суми към началото на м. март 2017 г. – 91 706 лв./.

Прочетете също:

Вътрешният министър е провел работни срещи със служители от районни управления в областта

В рамките на работно посещение министърът на вътрешните работи Христо Терзийски посети районните полицейски управления ...