Начало / Общество / Изготвят актуални програми за управление на отпадъците в шест общини в Плевенско

Изготвят актуални програми за управление на отпадъците в шест общини в Плевенско

Община Плевен

Община Плевен търси изпълнител на обществена поръчка за управление на отпадъците в 6 общини в региона. Изпълнителят на поръчката трябва да изготви актуални общински програми за управление на дейностите по управление на отпадъците за общините Плевен, Гулянци, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Искър и Пордим. Той трябва да изготви и регионална инвестиционна програма за управление на отпадъците за посочените населени места.

Дейностите, предмет на поканата, ще се финансират по проекта “Изграждане на регионални системи за управление на отпадъците в региони: Борово (Бяла, област Русе), Варна, Велико Търново, Габрово, Костенец (Самоков), Добрич, Левски (Никопол), Луковит, Панагюрище, Плевен, Разлог и Ямбол”, чиято цел е изграждането на необходимата инфраструктура за екологосъобразното обезвреждане на цялото количество битови отпадъци, генерирани на територията на 13 региона. Финансирането е по приоритетна ос „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци” на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” (ОПОС) и в частност се подпомага финансово от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).

Документите трябва да бъдат изготвени съобразно действащото национално и европейско законодателство, като ясно да регламентират инвестиционните намерения на Община Плевен и региона относно дейностите по управление на отпадъците в периода 2014-2020 г.

Прогнозната стойност на поръчката е 20 000 лева, а критерият за възлаганото й е най-ниската предложена цена. Срокът за получаване на офертите е 17 часа на 23 май. Всички образци, които следва да бъдат попълнени от участниците, могат да бъдат намерени на интернет сайта на Община Плевен. Срокът за изпълнение на дейностите по поканата не може да бъде по-дълъг от 31 декември 2014 г.

Прочетете също:

Оформят дървесните корони в района на новоремонтираната пешеходна зона

Днес ще бъде извършено оформяне на короните на чинарите с кубични форми на територията на ...