Начало / Общество / Избраха кмета на Община Никопол за председател на Регионалното сдружение за управление на отпадъците

Избраха кмета на Община Никопол за председател на Регионалното сдружение за управление на отпадъците

Кметът на Община Никопол Емил Бебенов беше избран за председател на Регионалното сдружение за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол). Това стана на проведеното първо общо събрание на сдружението, то беше създадено по Закона за управление на отпадъците и включва общините Никопол, Белене и Левски от област Плевен и общините Свищов и Павликени от област Велико Търново, припомнят от местната администрация в Никопол.

Ще припомним, че договорът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” беше подписан на 22 август 2012 год., бенефициент по проекта за регионално депо е община Никопол. Населението, което ще обслужва депото, е близо 100 хил. души, а годишните твърди битови отпадъци, които ще генерира, са от порядъка на 30 хил. тона. Общата стойност на проекта е около 43 млн. лв. Регионално депо трябва да влезе в експлоатация през 2015 год.

Общото събрание възложи на Емил Бебенов да подготви, подпише и внесе в управляващия орган всички документи, необходими както за подготовка на допълнително споразумение към договора за безвъзмездно финансиране, така и за привеждане в съответствие с настъпилите промени в Закона за управление на отпадъците. Такова допълнително споразумение следва да подпишат както кметът на Община Никопол, така и партньорите – кметовете на Общините Левски, Белене, Свищов и Павликени.

На проведеното общо събрание са приети вътрешни правила за работа на Регионалното сдружение за управление на отпадъците, определени са и служители от общинските администрации за подпомагане работата на Сдружението.

Прочетете също:

В Плевен палят празничните светлини на 1 декември

С приказния детски спектакъл „Елхичке, засияй над земята, огрей със звездата” ще бъдат запалени празничните ...