Начало / Къде да учим 2014 / За 10 нови професии ще има прием в училищата на област Плевен

За 10 нови професии ще има прием в училищата на област Плевен

изпити след 7-ми клас119  са одобрените паралелките за прием в държавни и общински училища в Плевенска област през новата учебна година, научихме от Албена Тотева, началник на Регионалния инспекторат по образованието в Плевен. Преди да бъдат внесени за одобрение в Министерството на образованието, предложенията бяха съгласувани в Комисия по заетостта, която ги прие единодушно, каза Тотева.  Тя допълни още, че с решение на директорите на училищата паралелките ще могат да бъдат сформирани и с 26 ученици, нещо, което е характерно за област Плевен.
Областният план-прием за учебната 2014-2015 г. е защитен в Министерството на образованието на 17 април. В средните общообразователни училища в областта с прием след 7 клас са одобрени 22 паралелки – с една повече от миналата година. В професионалните гимназии също с прием след 7 клас паралелките са 31 – с три повече в сравнение с миналата година.

Завършващите 8 клас ще могат да продължат образованието си в 48 паралелки за професионално образование. Профилираните паралелки с прием след 8 клас в средните образователни училища в областта ще са 9, толкова ще е и броят на непрофилираните.

Новите специалности в професионалните гимназии в областта са общо 10. Сред тях са икономист, агроеколог, куриер, сътрудник в малък и среден бизнес, търговски представител, козметик. Те са разкрити в шест професионални училища в областта.

Одобрено е и предложението за 5 паралелки за професионална квалификация за ученици със специални потребности – две от тях са в помощни училища и три в професионални гимназии.

Тази година ще има прием  в две паралелки за вечерно обучение.За задочна форма  на обучение ще има 19 паралелки – 1 непрофилирана и 18 – професионални.