Начало / Култура / За първи път тази година в Медицински университет – Плевен ще има предварителна изпитна сесия

За първи път тази година в Медицински университет – Плевен ще има предварителна изпитна сесия

За първи път тази година Медицински университет – Плевен ще организира предварителни конкурсни изпити за специалността «Медицина» и специалностите към факултетите «Здравни грижи», «Обществено здраве» и Медицинския колеж, съобщиха от университета. Предварителната изпитна сесия ще се проведе през месец април и ще включва тест по биология на 6 април 2013 г. за бакалавърските програми и изпити по биология и химия съответно на 13 и 20 април за кандидат-медиците. Документи за явяване на изпит ще се приемат в кандидатстудентските бюра в страната от 4 до 29 март, а от 25 до 30 март на място в Медицински университет -Плевен. Кандидатстудентската кампания в Медицинския вече стартира с провеждането на съботно-неделни подготвителни курсове по биология и химия. Курсовете ще продължат до 24 март. Провеждат се университетски преподаватели в рамките на 10 седмици, уточняват висшето училище.

По предложение на Академичния съвет на университета таксите за обучение през учебна 2013/2014 година ще останат непроменени. Новоприетите студенти за обучение по държавна поръчка ще заплащат за специалност «Медицина» 900 лева годишна такса; 700 лева за специалностите «Медицинска сестра» и «Акушерка», както и за специалностите към Медицинския колеж – «Медицински лаборант», «Рентгенов лаборант» и «Помощник-фармацевт»; 400 лв. ще е годишната такса за изучаващите «Социални дейности». Бакалавърските програми на Факултет «Обществено здраве» ще струват на студентите 600 лв. годишно за специалност «Управление на здравните грижи» и по 640 лв. за «Медицинска рехабилитация и ерготерапия» и «Опазване и контрол на общественото здраве». Годишната такса за бакалавърската програма по специалността «Управление на здравните грижи», редовно обучение, ще бъде 600 лева, а задочната форма – 400 лева. Магистърската програма по същата специалност, задочно обучение, ще бъде в размер на 450 лева годишно.

Единствената промяна, която предлага Академичния съвет на плевенския медицински университет, касае таксата на новоприетите чуждестранни студенти, които ще се обучават в англоезичен курс по специалността «Медицина». Чуждестранните граждани ще заплащат 7000 евро годишно за обучение през академичната 2013/2014 година, а езиковият курс към Департамента за езиково и специализирано обучение ще възлиза на 3500 евро. Предложението на висшето учелище по отношение на следдипломното обучение на докторанти е те да заплащат непроменена годишна такса от 800 лева за редовна форма и 400 лева – за задочна.

Таксите ще бъдат утвърдени с Постановление на Министерския съвет през месец май.

Медицински университет – Плевен е заявил непроменен брой места за прием на студенти по всичките 10 специалности за учебната 2013/2014 година, които също се очаква да се утвърдят с решение на Министерския съвет през май. Както всяка година, 80 са бъдещите медици, които ще се обучават във Факултет «Медицина». Местата за прием по специалностите «Медицинска сестра» и «Акушерка» към Факултет «Здравни грижи» са съответно 50 и 30. В Медицинския колеж заявените места за специалността «Медицински лаборант» са 30, за «Рентгенов лаборант» – 18, и по 20 места за «Социални дейности» и «Помощник-фармацевт». Във Факултет «Обществено здраве» 25 са местата за бакалавърската програма по «Управление на здравните грижи» и 40 за магистърската програма по същата специалност; 15 са местата за специалността «Опазване и контрол на общественото здраве» и 20 за «Медицинска рехабилитация и ерготерапия».

През февруари и март представители на университета ще се срещнат с бъдещите кандидати на студентските борси в София, Монтана, Велико Търново и Добрич.

Подробна информация за кандидатстудентската кампания е качена на сайта на Медицинския университет.

Прочетете също:

Изключителен успех за  арт школа „Колорит“  на международен конкурс в Румъния

Арт школа „Колорит“ постигна изключителен успех на 5-тия Международен конкурс за детско и младежко изкуство ...